Informácie o likvidáciach na Váš email
Váš email :
Táto stránka je chránená službou reCAPTCHA. Zistiť viac.
Informácie získané prostredníctvom Google reCAPTCHA podliehajú Pravidlám ochrany osobných údajov a Zmluvným podmienkam spoločnosti Google a používajú sa všeobecné bezpečnostné účely (nepoužívajú sa na prispôsobenú reklamu spoločnosti Google).

Ekonómia a Účtovníctvo - strana 3

 


Prinášame Vám zaujmavé články na aktuálne témy, pohľady a komentáre k zákonom súvisiace s podnikaním


Budem sa snažiť prinášať aj účinné tipy a triky pre podnikateľov<< 1 2 3 4 5 >>
Dohoda o postúpení práv a povinností zo Zmluvy o operatívnom leasingu
Pridané: 02.09.2020
|
Prečítate za 3 min.
|
Mgr. Veronika Bilkovičová, DiS

V uvedenom článku Vám prinášam štruktúru "Dohoda o postúpení práv a povinností zo Zmluvy o operatívnom leasingu"

viac
Platba prostredníctvom notárskej úschovy
Pridané: 19.08.2020
|
Prečítate za 1 min.
|
Mgr. Veronika Bilkovičová, DiS

Notárska úschova sa v realitnom obchode považuje za jeden z najbezpečnejších spôsobov odovzdania kúpnej ceny. Peňažné prostriedky má v dispozícii neutrálna osoba – notár, ktorá zabezpečí, aby sa peniaze odovzdali tomu, komu sa na základe stanovených podmienok dostať majú.

viac
Zánik účasti spoločníka v spoločnosti dohodou
Pridané: 10.08.2020
|
Prečítate za 5 min.
|
Mgr. Veronika Bilkovičová, DiS

Zánik účasti spoločníka v spoločnosti dohodou je aj v súčasnej dobe predmetom viacerých sporov a názorových dišpút. Podstatou tohto sporu je konštatovanie, či účasť spoločníka v spoločnosti môže zaniknúť zmenou spoločenskej zmluvy na základe dohody všetkých spoločníkov. Aj preto sme z hľadiska systematiky pristúpili k zaradeniu tohto inštitútu až na koniec tejto kapitoly, nakoľko ide o spôsob zániku, ktorý nie...

viac
Zrušenie účasti spoločníka súdom na návrh spoločníka
Pridané: 10.08.2020
|
Prečítate za 16 min.
|
Mgr. Veronika Bilkovičová, DiS

Ďalšou možnosťou ukončenia členstva za trvania spoločnosti je podanie návrhu spoločníka príslušnému Okresnému súdu, aby súd zrušil jeho účasť v spoločnosti. „Ak nejde o spoločnosti s jediným spoločníkom, môže spoločník navrhnúť, aby súd zrušil jeho účasť v spoločnosti, ak nemožno od neho spravodlivo požadovať, aby v spoločnosti zotrval.“ Vzhľadom na nemožnosť jednostranného vystúpenia spoločníka zo spoločnosti, jediný možný spôsob predstavuje súdna...

viac
Kadučné konanie
Pridané: 10.08.2020
|
Prečítate za 7 min.
|
Mgr. Veronika Bilkovičová, DiS

„Spoločníka, ktorý nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej lehote, môže valné zhromaždenie zo spoločnosti vylúčiť   Zo zákona platí, že ostatní spoločníci nemôžu vylúčiť spoločníka zo spoločnosti proti jeho vôli. V prípade nesplnenia povinnosti splatiť peňažný vklad nastupuje povinnosť platiť úrok z omeškania vo výške 20 % z nesplatenej sumy, ak spoločenská zmluva, resp. stanovy neustanovujú inak (obmedzenia v tomto smere zákon...

viac
Zánik právnickej osoby, resp. smrť fyzickej osoby, ktorá bola spoločníkom
Pridané: 10.08.2020
|
Prečítate za 6 min.
|
Mgr. Veronika Bilkovičová, DiS

K zmene majiteľa obchodného podielu prichádza okrem prípadov jeho zmluvného prevodu aj prechodom, a to dvoma spôsobmi:- sukcesiou (právnym nástupníctvom) pri zániku spoločníka, ktorý je právnickou osobou,- dedením pri úmrtí spoločníka – fyzickej osoby. Zánik právnickej osoby ako spoločníka s právnym nástupníkom, t. j. bez likvidácie, je predmetom úpravy § 116 ods. 1 Obchodného zákonníka. Prípady zániku spoločníka – právnickej osoby...

viac
<< 1 2 3 4 5 >>

Ponúkame legálne likvidácie a konkurzy spoločností v súlade so všetkými zákonmi.

Neposkytujeme právne poradenstvo alebo právne služby a preto informácie nemajú charakter právneho poradenstva, teda nemôžu byť za také považované. V prípade realizácie právnych služieb sú realizované prostredníctvom advokátskej kancelárie a v prípade odborných vyjadrení v oblasti účtovníctva sú realizované daňovým poradcom. 

Nie sme plátcami DPH. Zmluvné a fakturačné údaje sú uvedené na stránke "kontakt"