Informácie o likvidáciach na Váš email
Váš email :
Táto stránka je chránená službou reCAPTCHA. Zistiť viac.
Informácie získané prostredníctvom Google reCAPTCHA podliehajú Pravidlám ochrany osobných údajov a Zmluvným podmienkam spoločnosti Google a používajú sa všeobecné bezpečnostné účely (nepoužívajú sa na prispôsobenú reklamu spoločnosti Google).

Ekonómia a Účtovníctvo - strana 3

 


Prinášame Vám zaujmavé články na aktuálne témy, pohľady a komentáre k zákonom súvisiace s podnikaním


Budem sa snažiť prinášať aj účinné tipy a triky pre podnikateľov<< 1 2 3 4 >>
Zrušenie účasti spoločníka súdom na návrh spoločníka
Pridané: 10.08.2020
|
Prečítate za 16 min.
|
Mgr. Veronika Bilkovičová, DiS

Ďalšou možnosťou ukončenia členstva za trvania spoločnosti je podanie návrhu spoločníka príslušnému Okresnému súdu, aby súd zrušil jeho účasť v spoločnosti. „Ak nejde o spoločnosti s jediným spoločníkom, môže spoločník navrhnúť, aby súd zrušil jeho účasť v spoločnosti, ak nemožno od neho spravodlivo požadovať, aby v spoločnosti zotrval.“ Vzhľadom na nemožnosť jednostranného vystúpenia spoločníka zo spoločnosti, jediný možný spôsob predstavuje súdna...

viac
Kadučné konanie
Pridané: 10.08.2020
|
Prečítate za 7 min.
|
Mgr. Veronika Bilkovičová, DiS

„Spoločníka, ktorý nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej lehote, môže valné zhromaždenie zo spoločnosti vylúčiť   Zo zákona platí, že ostatní spoločníci nemôžu vylúčiť spoločníka zo spoločnosti proti jeho vôli. V prípade nesplnenia povinnosti splatiť peňažný vklad nastupuje povinnosť platiť úrok z omeškania vo výške 20 % z nesplatenej sumy, ak spoločenská zmluva, resp. stanovy neustanovujú inak (obmedzenia v tomto smere zákon...

viac
Zánik právnickej osoby, resp. smrť fyzickej osoby, ktorá bola spoločníkom
Pridané: 10.08.2020
|
Prečítate za 6 min.
|
Mgr. Veronika Bilkovičová, DiS

K zmene majiteľa obchodného podielu prichádza okrem prípadov jeho zmluvného prevodu aj prechodom, a to dvoma spôsobmi:- sukcesiou (právnym nástupníctvom) pri zániku spoločníka, ktorý je právnickou osobou,- dedením pri úmrtí spoločníka – fyzickej osoby. Zánik právnickej osoby ako spoločníka s právnym nástupníkom, t. j. bez likvidácie, je predmetom úpravy § 116 ods. 1 Obchodného zákonníka. Prípady zániku spoločníka – právnickej osoby...

viac
Vylúčenie spoločníka valným zhromaždením
Pridané: 10.08.2020
|
Prečítate za 2 min.
|
Mgr. Veronika Bilkovičová, DiS

„Spoločník je povinný splatiť vklad za podmienok a v lehote ustanovenej zákonom, prípadne určenej v spoločenskej zmluve, najneskôr však do piatich rokov od vzniku spoločnosti alebo od jeho vstupu do spoločnosti alebo od prevzatia záväzku na nový vklad. Tejto povinnosti nemožno spoločníka zbaviť.  Základnou povinnosťou spoločníka je splnenie vkladovej povinnosti. Predstavuje ju splatenie vkladu, na ktorého vloženie sa spoločník zaviazal v...

viac
Práva a povinnosti spoločníkov
Pridané: 10.08.2020
|
Prečítate za 7 min.
|
Mgr. Veronika Bilkovičová, DiS

Spoločnosť s ručením obmedzeným môžeme označiť ako obchodnú korporáciu, ktorú tvorí buď spoločenstvo osôb, alebo jeden člen v podobe fyzickej alebo právnickej osoby. V oboch prípadoch ukladá Obchodný zákonník povinnosť vytvoriť zákonom predpísanú štruktúru orgánov, prostredníctvom ktorých spoločníci vykonávajú svoje práva týkajúce sa  riadenia spoločnosti a kontroly jej činnosti. V súlade s § 122 ods. 1 Obchodného zákonníka je rozsah týchto...

viac
Dočasná ochrana podnikateľov - Zoznam
Pridané: 04.08.2020
|
Prečítate za 19 min.
|
Mgr. Veronika Bilkovičová, DiS

Prinášame Vám zoznam spoločností pod ochranov Lex Corona resp. - Dočasná ochrana podnikateľov ku dńu 4.8.2020. Aktuálny počet je 257 spoločností. 

viac
<< 1 2 3 4 >>

Ponúkame legálne likvidácie a konkurzy spoločností v súlade so všetkými zákonmi.

Neposkytujeme právne poradenstvo alebo právne služby a preto informácie nemajú charakter právneho poradenstva, teda nemôžu byť za také považované. V prípade realizácie právnych služieb sú realizované prostredníctvom advokátskej kancelárie a v prípade odborných vyjadrení v oblasti účtovníctva sú realizované daňovým poradcom. 

Nie sme plátcami DPH. Zmluvné a fakturačné údaje sú uvedené na stránke "kontakt"