Informácie o likvidáciach na Váš email
Váš email :
Táto stránka je chránená službou reCAPTCHA. Zistiť viac.
Informácie získané prostredníctvom Google reCAPTCHA podliehajú Pravidlám ochrany osobných údajov a Zmluvným podmienkam spoločnosti Google a používajú sa všeobecné bezpečnostné účely (nepoužívajú sa na prispôsobenú reklamu spoločnosti Google).

Vylúčenie spoločníka valným zhromaždením

Pridané: 10.08.2020
|
Prečítate za 2 min.
|
Mgr. Veronika Bilkovičová, DiS

„Spoločník je povinný splatiť vklad za podmienok a v lehote ustanovenej zákonom, prípadne určenej v spoločenskej zmluve, najneskôr však do piatich rokov od vzniku spoločnosti alebo od jeho vstupu do spoločnosti alebo od prevzatia záväzku na nový vklad. Tejto povinnosti nemožno spoločníka zbaviť. 


Základnou povinnosťou spoločníka je splnenie vkladovej povinnosti. Predstavuje ju splatenie vkladu, na ktorého vloženie sa spoločník zaviazal v spoločenskej zmluve. Spôsob splatenia vkladov, ako aj lehotu splatnosti vkladov určujú zakladatelia na základe vzájomnej dohody. Nie je však podmienkou, aby spoločník pred vznikom spoločnosti, resp. vznikom účasti spoločníka v spoločnosti musel splatiť celú hodnotu peňažného vkladu. Obchodný zákonník limituje túto výšku hranicou 30% hodnoty peňažného vkladu pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra. Celková hodnota splatených peňažných vkladov spolu s hodnotou odovzdaných nepeňažných vkladov však musí predstavovať minimálne 50% z minimálnej výšky základného imania v súlade s § 108 ods. 1, t. j. 2 500 eur.31
Ku kategórii splnenia vkladovej povinnosti zaraďujeme aj ustanovenia § 142 a nasl. Obchodného zákonníka, v zmysle ktorých dochádza k zvýšeniu základného imania a teda aj k prevzatiu záväzkov na splatenie nových peňažných vkladov. „Zvýšenie základného imania novými peňažnými vkladmi je prípustné, len keď doterajšie peňažné vklady sú úplne splatené.“ 


V zmysle kogentnosti ustanovenia § 113 ods. 1 nie je možné zbaviť spoločníka záväzku na splatenie vkladu. A práve z tohto dôvodu vznikajú situácie, kedy môže spoločnosť prostredníctvom valného zhromaždenia pristúpiť k vylúčeniu spoločníka zo spoločnosti s ručením obmedzeným.

„Spoločník je povinný splatiť vklad za podmienok a v lehote ustanovenej zákonom, prípadne určenej v spoločenskej zmluve, najneskôr však do piatich rokov od vzniku spoločnosti alebo od jeho vstupu do spoločnosti alebo od prevzatia záväzku na nový vklad. Tejto povinnosti nemožno spoločníka zbaviť. 


Základnou povinnosťou spoločníka je splnenie vkladovej povinnosti. Predstavuje ju splatenie vkladu, na ktorého vloženie sa spoločník zaviazal v spoločenskej zmluve. Spôsob splatenia vkladov, ako aj lehotu splatnosti vkladov určujú zakladatelia na základe vzájomnej dohody. Nie je však podmienkou, aby spoločník pred vznikom spoločnosti, resp. vznikom účasti spoločníka v spoločnosti musel splatiť celú hodnotu peňažného vkladu. Obchodný zákonník limituje túto výšku hranicou 30% hodnoty peňažného vkladu pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra. Celková hodnota splatených peňažných vkladov spolu s hodnotou odovzdaných nepeňažných vkladov však musí predstavovať minimálne 50% z minimálnej výšky základného imania v súlade s § 108 ods. 1, t. j. 2 500 eur.

 

V prípade nezhody medzi obchodnými partnermi odporúčame využitie služby likvidácia spoločnosti


Ku kategórii splnenia vkladovej povinnosti zaraďujeme aj ustanovenia § 142 a nasl. Obchodného zákonníka, v zmysle ktorých dochádza k zvýšeniu základného imania a teda aj k prevzatiu záväzkov na splatenie nových peňažných vkladov. „Zvýšenie základného imania novými peňažnými vkladmi je prípustné, len keď doterajšie peňažné vklady sú úplne splatené.“32
V zmysle kogentnosti ustanovenia § 113 ods. 1 nie je možné zbaviť spoločníka záväzku na splatenie vkladu. A práve z tohto dôvodu vznikajú situácie, kedy môže spoločnosť prostredníctvom valného zhromaždenia pristúpiť k vylúčeniu spoločníka zo spoločnosti s ručením obmedzeným.


Späť na zoznam článkov
Zatvoriť

K článku neboli pridané žiadne komentáre vložiť nový komentár

Ponúkame legálne likvidácie a konkurzy spoločností v súlade so všetkými zákonmi.

Neposkytujeme právne poradenstvo alebo právne služby a preto informácie nemajú charakter právneho poradenstva, teda nemôžu byť za také považované. V prípade realizácie právnych služieb sú realizované prostredníctvom advokátskej kancelárie a v prípade odborných vyjadrení v oblasti účtovníctva sú realizované daňovým poradcom. 

Nie sme plátcami DPH. Zmluvné a fakturačné údaje sú uvedené na stránke "kontakt"