Informácie o likvidáciach na Váš email
Váš email :
Táto stránka je chránená službou reCAPTCHA. Zistiť viac.
Informácie získané prostredníctvom Google reCAPTCHA podliehajú Pravidlám ochrany osobných údajov a Zmluvným podmienkam spoločnosti Google a používajú sa všeobecné bezpečnostné účely (nepoužívajú sa na prispôsobenú reklamu spoločnosti Google).

Osobný konkurz v roku 2022

Pridané: 01.11.2021
|
Prečítate za 4 min.
|
Mgr. Veronika Bilkovičová, DiS

Podľa právnej úpravy osobného bankrotu účinnej pred 1.1.2020 bolo súčasťou
osobného bankrotu trojročné obdobie, počas ktorého osoba musela čakať na oddlženie. Toto
obdobie však aktuálna úprava nepozná. Podľa novej právnej úpravy sa nevyžaduje minimálny
majetok dlžníka v hodnote 1.659,70 €
Osobný bankrot je možné vyhlásiť písomne formou návrhu na predpísanom tlačive
v prípade, že daná osoba nie je po dobu dlhšiu, ako 180 dní schopná plniť svoje peňažné
záväzky a zároveň je proti danej osobe vedené exekučné konanie. Pokiaľ dlžník nemá právne
vzdelanie druhého stupňa je vyžadované, aby bol dlžník zastúpený advokátom určeným
Centrom právnej pomoci alebo Centrom právnej pomoci. V súvislosti s osobným bankrotom
bude musieť dlžník uhradiť preddavok na úhradu paušálnej odmeny a nákladov správcu vo
výške 500 €. Najčastejším dôvodom, prečo k vyhláseniu osobného bankrotu dochádza je
kombinácia nadmerného zadlženia a malého, alebo nestabilného príjmu. Ďalšími dôvodmi
vyhlásenia bankrotu sú výpadky príjmu, alebo dlhodobá PN. Osobný bankrot sa však
nevzťahuje na zaručenú pohľadávku, povinnosť vyplácania výživného, na pohľadávky
nepeňažného charakteru, na pohľadávky za spôsobené škody, na peňažný trest podľa
trestného konania ako aj na pohľadávky z pôžičky poskytnutej Centrom právnej pomoci.
V prípade ak osoba disponuje príjmom ostáva jej celý, nemalo by sa z neho už nič strhávať.
Dlžník však môže požiadať o oddlženie maximálne raz za obdobie desiatich rokov od
vyhlásenia konkurzu, alebo určenia splátkového kalendára. Vyhlásením osobného bankrotu
taktiež zaniká bezpodielové vlastníctvo manželov.
Osobný bankrot je možné vyhlásiť dvomi spôsobmi, buď požiadaním o konkurz, alebo
formou splátkového kalendára. Súd o konkurze rozhoduje v lehote 15 dní od podania návrhu.
Ak dlžník vlastní nejaký majetok, po vyhlásení konkurzu musí počítať s tým, že tento majetok
bude speňažený a jeho hodnota sa použije na uspokojenie veriteľov. Ak je hodnota majetku
dlžníka nižšia, ako je dlžná čiastka, súd vyhlási na dlžníka konkurz. Tým sa zastavujú všetky
prebiehajúce konania týkajúce sa dlhu, ktorý sa má uhradiť v konkurze. Do konkurzu nie je
zaradená len nepostihnuteľná hodnota obydlia v hodnote 10 000 €, ktorá sa vypláca v sume
250 € mesačne. Ak prebieha dražba dražobník na návrh dlžníka upustí od konania dražby.
Pokiaľ dlh neprevyšuje majetok dlžníka a dlžník má pravidelný príjem je možné
požiadať o splátkový kalendár. Správca preverí tieto dve podmienky a podá návrh na určenie
splátkového kalendára, ktorý bude stanovený tak, aby sa uspokojilo minimálne 30% dlhov.

Presné percento, aké bude musieť dlžník splatiť určí až súd. Na rozdiel od konkurzu sa
prebiehajúce súdne a exekučné konania nezastavujú.
Je potrebné uviesť, že ak v priebehu nasledujúcich rokov zdedí dlžník väčší majetok,
je nutné poskytnúť aspoň 50% sumy veriteľom, inak je možné oddlženie zrušiť s poukázaním
na nepoctivý zámer dlžníka. V obchodnom vestníku je zverejnená každá osoba, ktorá
v minulosti úspešne požiadala o osobný bankrot, preto je možné, že táto osoba môže mať
problémy s poskytnutím pôžičky, alebo úveru.

Podľa právnej úpravy osobného bankrotu účinnej pred 1.1.2020 bolo súčasťou
osobného bankrotu trojročné obdobie, počas ktorého osoba musela čakať na oddlženie. Toto
obdobie však aktuálna úprava nepozná. Podľa novej právnej úpravy sa nevyžaduje minimálny
majetok dlžníka v hodnote 1.659,70 €
Osobný bankrot je možné vyhlásiť písomne formou návrhu na predpísanom tlačive
v prípade, že daná osoba nie je po dobu dlhšiu, ako 180 dní schopná plniť svoje peňažné
záväzky a zároveň je proti danej osobe vedené exekučné konanie. Pokiaľ dlžník nemá právne
vzdelanie druhého stupňa je vyžadované, aby bol dlžník zastúpený advokátom určeným
Centrom právnej pomoci alebo Centrom právnej pomoci. V súvislosti s osobným bankrotom
bude musieť dlžník uhradiť preddavok na úhradu paušálnej odmeny a nákladov správcu vo
výške 500 €. Najčastejším dôvodom, prečo k vyhláseniu osobného bankrotu dochádza je
kombinácia nadmerného zadlženia a malého, alebo nestabilného príjmu. Ďalšími dôvodmi
vyhlásenia bankrotu sú výpadky príjmu, alebo dlhodobá PN. Osobný bankrot sa však
nevzťahuje na zaručenú pohľadávku, povinnosť vyplácania výživného, na pohľadávky
nepeňažného charakteru, na pohľadávky za spôsobené škody, na peňažný trest podľa
trestného konania ako aj na pohľadávky z pôžičky poskytnutej Centrom právnej pomoci.
V prípade ak osoba disponuje príjmom ostáva jej celý, nemalo by sa z neho už nič strhávať.
Dlžník však môže požiadať o oddlženie maximálne raz za obdobie desiatich rokov od
vyhlásenia konkurzu, alebo určenia splátkového kalendára. Vyhlásením osobného bankrotu
taktiež zaniká bezpodielové vlastníctvo manželov.
Osobný bankrot je možné vyhlásiť dvomi spôsobmi, buď požiadaním o konkurz, alebo
formou splátkového kalendára. Súd o konkurze rozhoduje v lehote 15 dní od podania návrhu.
Ak dlžník vlastní nejaký majetok, po vyhlásení konkurzu musí počítať s tým, že tento majetok
bude speňažený a jeho hodnota sa použije na uspokojenie veriteľov. Ak je hodnota majetku
dlžníka nižšia, ako je dlžná čiastka, súd vyhlási na dlžníka konkurz. Tým sa zastavujú všetky
prebiehajúce konania týkajúce sa dlhu, ktorý sa má uhradiť v konkurze. Do konkurzu nie je
zaradená len nepostihnuteľná hodnota obydlia v hodnote 10 000 €, ktorá sa vypláca v sume
250 € mesačne. Ak prebieha dražba dražobník na návrh dlžníka upustí od konania dražby.
Pokiaľ dlh neprevyšuje majetok dlžníka a dlžník má pravidelný príjem je možné
požiadať o splátkový kalendár. Správca preverí tieto dve podmienky a podá návrh na určenie
splátkového kalendára, ktorý bude stanovený tak, aby sa uspokojilo minimálne 30% dlhov.

Presné percento, aké bude musieť dlžník splatiť určí až súd. Na rozdiel od konkurzu sa
prebiehajúce súdne a exekučné konania nezastavujú.
Je potrebné uviesť, že ak v priebehu nasledujúcich rokov zdedí dlžník väčší majetok,
je nutné poskytnúť aspoň 50% sumy veriteľom, inak je možné oddlženie zrušiť s poukázaním
na nepoctivý zámer dlžníka. V obchodnom vestníku je zverejnená každá osoba, ktorá
v minulosti úspešne požiadala o osobný bankrot, preto je možné, že táto osoba môže mať
problémy s poskytnutím pôžičky, alebo úveru.


Späť na zoznam článkov
Zatvoriť

K článku neboli pridané žiadne komentáre vložiť nový komentár

Ponúkame legálne likvidácie a konkurzy spoločností v súlade so všetkými zákonmi.

Neposkytujeme právne poradenstvo alebo právne služby a preto informácie nemajú charakter právneho poradenstva, teda nemôžu byť za také považované. V prípade realizácie právnych služieb sú realizované prostredníctvom advokátskej kancelárie a v prípade odborných vyjadrení v oblasti účtovníctva sú realizované daňovým poradcom. 

Nie sme plátcami DPH. Zmluvné a fakturačné údaje sú uvedené na stránke "kontakt"