Konkurz a likvidáciaPrinášame Vám zaujmavé články na aktuálne témy, pohľady a komentáre k zákonom súvisiace s likvidáciou a konkurzom.


V rubrike budeme hodnotiť a odporúčať aj knihy súvisiace s likvidáciou a procesom konkurzu
1 2 3 >>
Exekúcia - Spoločník a konateľ
Pridané: 24.10.2020
|
Prečítate za 1 min.
|
Mgr. Veronika Bilkovičová, DiS

S účinnosťou od 01.10.2020 novela Obchodného zákonníka, ktorá bola vykonaná zákonom č. 390/2019 Z.z. zaviedla niekoľko nových reštrikcií pre osoby, ktoré „majú exekúciu“ a sú v spoločnostiach s.r.o. konateľmi alebo spoločníkmi. 

viac
Právomoci likvidátora
Pridané: 13.08.2020
|
Prečítate za 6 min.
|
Mgr. Veronika Bilkovičová, DiS

Rozsah právomocí likvidátora je ohraničený tak, že likvidátor smie vykonávať len úkony, ktoré smerujú k likvidácii spoločnosti. Iné úkony nemá likvidátor dovolené. Taký právny úkon, ktorý sa netýka likvidácie, znamená to prekročenie jeho právomocí a takéto právne úkony spoločnosť nezaväzujú. Súčasne porušenie tejto povinnosti znamená pre likvidátora zodpovednosť za škodu. medzi povinnosti likvidátora patrí najmä oznámenie a zverejnenie vstupu spoločnosti do likvidácie zostavenie...

viac
Znenie novelizovanej časti Obchodného zákonníka od 1.10.2020
Pridané: 06.08.2020
|
Prečítate za 84 min.
|
Mgr. Veronika Bilkovičová, DiS

V uvedenom článku Vám prinášam úplné znenie novelizovanej časti Obchodného zákonníka od 1.10.2020. Novelizácia dosť výrazne dotkne aj procesu likvidácie a toho, kto môže funkciu vykonávať. 

viac
Likvidácia od 1.10.2020
Pridané: 04.08.2020
|
Prečítate za 4 min.
|
Mgr. Veronika Bilkovičová, DiS

Absolútny koniec špekulatívnym likvidáciam ? Od 1.10.2020 sa novelizuje obchodný zákonník a to zasiahne aj proces likvidácie. Zoznam najdôležitejších zmien Vám prinášame práve v tomto článku.

viac
Zánik obchodného podielu v s.r.o.
Pridané: 03.08.2020
|
Prečítate za 58 min.
|
Mgr. Veronika Bilkovičová, DiS

V predmetnom článku dôkladne rozpracovávam možnosti zániku obchodného podielu.       1. POJEM A PRÁVNA POVAHA SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM   Spoločnosť s ručením obmedzeným (ďalej len spoločnosť) je vymedzená v Zákone 513/1991 Zb., v ustanovení §105 ods. 1 Obchodného zákonníka ako spoločnosť, ktorej 

viac
Presídlenie firmy v rámci EÚ - Legálne ?
Pridané: 25.07.2020
|
Prečítate za 1 min.
|
Mgr. Veronika Bilkovičová, DiS

    Nechcete už podnikať na Slovensku, alebo aby Vaša firma figurovala v slovenskom obchodnom registri?   Presťahujeme Vašu firmu v rámci EU. Aj takúto službu podnikajú niektoré subjekty.   Presídlenie je síce legálne ale nezbavujete sa tým   Umýslom je znemožniť a sťažit vymožitešľnosť pohľadávky a však treba mať   Skustkovú podstatu trestného činu síce z dôvodu presídlenia Slovensku nenaplníte a však nezbaví Vás to trestnej zodpovednosti v krajine presídlenia....

viac
1 2 3 >>

Ponúkame legálne likvidácie a konkurzy spoločností v súlade so všetkými zákonmi.

Neposkytujeme právne poradenstvo alebo právne služby a preto informácie nemajú charakter právneho poradenstva, teda nemôžu byť za také považované. V prípade realizácie právnych služieb sú realizované prostredníctvom advokátskej kancelárie a v prípade odborných vyjadrení v oblasti účtovníctva sú realizované daňovým poradcom. 

Nie sme plátcami DPH. Zmluvné a fakturačné údaje sú uvedené na stránke "kontakt"