Informácie o likvidáciach na Váš email
Váš email :
Táto stránka je chránená službou reCAPTCHA. Zistiť viac.
Informácie získané prostredníctvom Google reCAPTCHA podliehajú Pravidlám ochrany osobných údajov a Zmluvným podmienkam spoločnosti Google a používajú sa všeobecné bezpečnostné účely (nepoužívajú sa na prispôsobenú reklamu spoločnosti Google).

Reštrukturalizácia

Úvod SlužbyReštrukturalizácia
 

Reštrukturalizácia je osobitným typom konania. Na rozdiel od konkurzu však účelom reštrukturalizácie nie je speňaženie celkového majetku úpadcu, ale snaha dosiahnuť medzi dlžníkom a jeho veriteľmi ,,dohodu“ o spôsobe splatných pohľadávok veriteľov v určitej možnej miere.

 

Základným cieľom je ozdravenie podniku a nastavenie procesu tak, aby fungovanie podniku mohlo byť realizované naďalej. Základným predpokladom je reštrukturalizačný plán, v ktorom sú dojednané individuálne podmienky uspokojovania veriteľov dlžníka.

 

Reštrukturalizácia ako osobitný druh konania prichádza do úvahy, ak dlžníkovi hrozí úpadok alebo je v úpadku, pričom v takomto prípade poverí správcu vypracovaním reštrukturalizačného posudku, v ktorom správca na základe posúdenia obchodnej a finančnej situácie dlžníka odporučí, prípadne neodporučí reštrukturalizáciu dlžníka.

Následne, v ďalšej časti procesu reštrukturalizácie, kedy sa predkladá na schválenie reštrukturalizačný plán, je potrebné, aby dlžník dodržiaval pravidlá, resp. opatrenia pre úspešnú reštrukturalizáciu, ktoré sú uvedené v opisnej časti reštrukturalizačného plánu.

 

Proces finálnej realizácie

Proces reštrukturalizácie je zložitý proces, kedy vďaka správnemu naplánovaniu procesu dochádza k záchrane prevádzkovania podniku dlžníka a k uspokojeniu splatných pohľadávok prihlásených v reštrukturalizačnom konaní. Základným predpokladom pre proces reštrukturalizácie je včasné zhodnotenie ekonomickej situácie dlžníka a s tým súvisiace vyhodnotenie hroziaceho úpadku.


Vďaka úspešnému tímu ekonomických či daňových poradcov vieme včas a správne vyhodnotiť okolnosti a poskytnúť Vám tak uspokojivé riešenie Vašej situácie.

 

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii upravuje proces tzv. ozdravenia spoločnosti, účelom ktorého je snaha o:

1) Čo najrýchlejšie možné uspokojenie veriteľov dlžníka,
2) Uspokojenie veriteľov dlžníka v čo najväčšom možnom rozsahu,
3) O zachovanie prevádzky podniku/časti podniku dlžníka.

Reštrukturalizácia spoločnosti predstavuje zákonnú možnosť ako zachovať existenciu dlžníka a to formou odpustenia časti jeho záväzkov.

 

Celý proces reštrukturalizácie spoločnosti realizujeme za Vás v rámci naších služieb.

Aktuálne však proces reštrukturalizácie nie je veľmi v obľube. Reálne mesačne súd povolí cca 2-5 reštrukturalízácií.

 

 

V prípade záujmu o túto služb nás prosím kontaktujte

Cena za uvedenú službu je veľmi individuálna.

 

Kontaktný formulár

znakov do konca.
Nový súbor (max. 500 kB)
Súhlas s GDPR
Všetky údaje su spracované v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Podmienky spracovania nájdete na nasšej stránke https://www.vymazsro.sk/informacie/o-nas/ochrana-osobnych-udajov-gdpr/
antiSpam [nový kód]

Ponúkame legálne likvidácie a konkurzy spoločností v súlade so všetkými zákonmi.

Neposkytujeme právne poradenstvo alebo právne služby a preto informácie nemajú charakter právneho poradenstva, teda nemôžu byť za také považované. V prípade realizácie právnych služieb sú realizované prostredníctvom advokátskej kancelárie a v prípade odborných vyjadrení v oblasti účtovníctva sú realizované daňovým poradcom. 

Nie sme plátcami DPH. Zmluvné a fakturačné údaje sú uvedené na stránke "kontakt"