Likvidácia a.s.

Úvod SlužbyLikvidácia a.s.

 

Naša služba likvidácia a.s je úplne legálna. Realizácia prebieha prostredníctvom konkurzného právnika.

Neponúkame služby pri ktorých dochádza k nekalej likvidácií, ktorá je nezákonná.

Špecializujeme sa výhradne na konkurzy a likvidácie.

 

Preberáme hmotnú zodpovednosť za proces služby Likvidácia a.s., aj za prípadnú pokutu za nevyhlásenie konkurzu


Na službe likvidácia a.s sa dnes už neoplatí ušetriť. Lacné riešenie znamenajú veľa krát nedokončenie likvidácie a trestné stíhanie. Odporúčame sa vyhnúť riešeniam prepisom na biele kone alebo zahraničných občanov .

U nás vykonáva funkciu likvidátora osoba s vysokoškolským vzdelaním z práva. 

 

Proces likvidácie je v súlade s novelizovanou úpravou obchodného zákonníka ku dňu 1.10.2020

 

 
 

Riešenie pre nezadĺžené a.s. spoločnosti

 

Likvidácia a.s. - Vstup do likvidácie Likvidácia a.s. - ex offo

 

Likvidácia a.s. - nezadĺžená

 

Vašej spoločnosti pripravíme dokumenty a podáme ich na súd. Súd zapíše spoločnosť do tzv. likvidácie a prostredníctvom valného zhromaždenia sa určí likvidátor Vašej spoločnosti - Vy. Realizáciu a proces likvidácie k úplnemu výmazu si riešite samostatne. My Vám poskytneme vzorové dokumenty k podaniam. Ďalšie služby ako účtovná uzávierka a podanie do obchodného vestníka si viete doobjednať. V danom procese je vysoké riziko daňovej kontroly. V predmetnej službe je vypracovanie podnetu prípadne vytvorenie existencie skutočnosti na konanie výmazu ex offo. Počas procesu je však nutné podávať daňové priznania. Nie je nutné však robiť mimoriadnu účtovnú uzávierku a však nezbavuje to štatutára povinnosti podať návrh na konkurz pri spoločnosti, ktorá je v kríze. Je to vhodné pre firmy s malým dlhom, ktoré už roky nepodnikajú.

 

Firma, ktorá je nezadĺžená a nie je vhodná k predaju a klient má záujem o úplny výmaz. Z našej strany preberieme predmetnú spoločnosť aj s kompletným účtovníctvom.Likvidátor a spoločník je konkurzný právnik a vykoná oznámenie veriteľom, zhodnotí majetok,  realizuje účtovnú uzávierku a správu likvidátora. Prípadné problémy, daňovú kontrolu riešime my. Preberieme hmotnú zodpovednosť za realizáciu.

 

 

Proces je vhodný pre iba nezadlžené spoločnosti. Proces je vhodný pre zadĺžené spoločnosti aj pre nezadlžené spoločnosti.

 

 

K realizácií potrebujeme kompletné účtovníctvo.

 

Realizácia výmazu trvá 5 - 6 mesiacov. Realizácia výmazu trvá minimálne 2 roky. Firmy sa viete zbaviť okamžite!
499€ od 390€ od 3190€


 

 

 

                         


 

Riešenie pre zadĺžené spoločnostiLikvidácia a.s. - zadĺžená - Návrh na konkurz Likvidácia a.s. - Zadĺžená - Okamžité prevzatie
Pripravíme pre Vás návrh na konkurz a pripravíme Vás na konkurzné konanie. Návrh obsahuje zoznam majetku,  súhrnný prehľad,  zoznam záväzkov, zoznam spriaznených osôb a ostatných náležitostí. Preberieme Vašu spoločnosť v ľubovoľnom stave zadĺženia. Spoločník a likvidátor sa stane konkurzný právnik a do 30 dní podá a realizuje návrh na konkurz. Komunikácia so súdom, konkurzným správcom a veriteľmi realizujeme my. Realizujeme aj rozviazanie pracovných zmlúv, leasingov, riešenie exekúcií a pod.
K realizácií potrebujeme kompletné účtovníctvo.

 

K realizácií potrebujeme kompletné účtovníctvo

 

 

K cene je nutné pripočítať preddavok pre predbežného správcu v sume 1500€ Firmy sa viete zbaviť okamžite! Poplatok 1500 € v cene.
od 299 € od 3990 €


 Všetky ponúkané služby sú poskytované v súlade s Obchodným zákonníkom.

Neponúkame služby, pri ktorých prichádza k prepožičiavaniu mena na účel prevodu účasti na právnickej osobe alebo na účel ustanovenia ako štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu právnickej osoby. Naša činnosť nemá úmysel zmariť riešenie ukončenia podnikania právnickej osoby likvidáciou alebo konkurzom.

Úkony likvidácie sú realizované v bez špekulácií, v zákonnej lehote a v zákonom určených krokoch.

 

 

 

 

 

Objednávkový formulár likvidácie a.s.
Vybraná služba

znakov do konca.
Nový súbor (max. 500 kB)
Súhlas s GDPR
antiSpam [nový kód]

Ponúkame legálne likvidácie a konkurzy spoločností v súlade so všetkými zákonmi.

Neposkytujeme právne poradenstvo alebo právne služby a preto informácie nemajú charakter právneho poradenstva, teda nemôžu byť za také považované. V prípade realizácie právnych služieb sú realizované prostredníctvom advokátskej kancelárie a v prípade odborných vyjadrení v oblasti účtovníctva sú realizované daňovým poradcom. 

Nie sme plátcami DPH. Zmluvné a fakturačné údaje sú uvedené na stránke "kontakt"