Informácie o likvidáciach na Váš email
Váš email :
Táto stránka je chránená službou reCAPTCHA. Zistiť viac.
Informácie získané prostredníctvom Google reCAPTCHA podliehajú Pravidlám ochrany osobných údajov a Zmluvným podmienkam spoločnosti Google a používajú sa všeobecné bezpečnostné účely (nepoužívajú sa na prispôsobenú reklamu spoločnosti Google).

Register partnerov verejného sektora v roku 2024 - Novinky

Pridané: 15.03.2024
|
Prečítate za 2 min.
|
Mgr. Veronika Bilkovičová, DiS

Register partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS“), upravený zákonom č. 315/2016 Z.
z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov je zoznam
údajov o osobách, ktoré zákon označuje za partnerov verejného sektora. Partnerom verejného
sektora je každý, kto prijíma od štátu, samosprávy a iných subjektov verejného sektora
peňažné plnenie alebo majetok nad zákonom určený limit. Je teda možné, vedľa právnickej
osoby a fyzickej osoby podnikajúcej, za partnera verejného sektora považovať aj fyzickú
osobu nepodnikajúcu. Do registra sa ďalej povinne zapisujú – pri zohľadňovaní finančných
limitov – tie osoby, ktoré uzatvárajú zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu podľa
predpisov o verejnom obstarávaní, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, osoba na ktorú je
postúpená alebo inak prevedená pohľadávka voči štátu alebo subjektom verejného sektora,
ako aj subdodávatelia. Partnerom verejného sektora sú pre účely tohto zákona aj zdravotné
poisťovne.

Naopak povinnosť zápisu nemajú osoby, ktoré zákonom určený limit nedosahujú. Limitom
pre zápis je prijatie finančných prostriedkov vo výške 100 000,- EUR jednorazovo, alebo 250
00,- v ročnom úhrne. Sankciou za nesplnenie povinnosti môže byť pokuta siahajúca až do
výšky 1 mil. EUR.
RPVS je vedený výhradne elektronicky a všetky podania, smerujúce tomuto registru sú
formulárové. Vedením RPVS je poverený Okresný súd v Žiline, ktorému musia byť
adresované aj všetky návrhy. Návrh na zápis, prípadne výmaz z RPVS nie je oprávnený
žiadateľ samostatne, musí tak urobiť prostredníctvom oprávnenej osoby, ktorou je podľa
zákona advokát, notár, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor či daňový poradca so
sídlom alebo miestom podnikania na území SR. Oprávnená osoba, ktorú si žiadateľ určí je
následne jedinou oprávnenou osobou, ktorá má možnosť podať akýkoľvek návrh adresovaný
RPVS, platí to pre zápis, zmenu, aj výmaz. Pokiaľ žiadateľ podá návrh sám, pričom tento
návrh nie je autorizovaný oprávnenou osobou, na návrh sa neprihliada.
Konanie pred RPVS je oslobodené od poplatkovej povinnosti, náklady budú teda tvorené
výhradne nárokom oprávnenej osoby na odmenu za zastupovanie. Podanie návrhu sa
uskutočňuje formou elektronickej schránky na informačnom portáli verejnej správy
Slovensko.sk a potvrdenie o podaní sa doručuje oprávnenej osobe. Námietky proti
odmietnutiu návrhu je možné podať nasledujúci deň po doručení odmietnutia.

RPVS neslúži len k zápisu údajov o partneroch verejného sektora, ale je zároveň aj orgánom,
ktorý prebral agendu registra koncových užívateľov výhod, ktorý bol vedený Úradom pre
verejné obstarávanie. Osoba, zapísaná pred 1.1.2017 bola teda automaticky zapísaná v RPVS.
Do 31.7.20217 bolo však nutné túto „preregistráciu“ potvrdiť zabezpečením overenia
identifikácie konečných užívateľov výhod podľa novej právnej úpravy. Osoby, ktoré tak
neurobili, boli k 31.12.2017 vymazané z tohto registra.


Späť na zoznam článkov
Zatvoriť

K článku neboli pridané žiadne komentáre vložiť nový komentár

Ponúkame legálne likvidácie a konkurzy spoločností v súlade so všetkými zákonmi.

Neposkytujeme právne poradenstvo alebo právne služby a preto informácie nemajú charakter právneho poradenstva, teda nemôžu byť za také považované. V prípade realizácie právnych služieb sú realizované prostredníctvom advokátskej kancelárie a v prípade odborných vyjadrení v oblasti účtovníctva sú realizované daňovým poradcom. 

Nie sme plátcami DPH. Zmluvné a fakturačné údaje sú uvedené na stránke "kontakt"