Asistencia pri likvidácií

Úvod SlužbyAsistencia pri likvidácií

Táto ponuka je limitovaná a ponúkaná výhradne prostredníctvom emailu vybraným zákazníkom.


Cena za službu funkciu externého likvidátora je 260 €

V tejto cene dosiahneme úplný výmaz z OR s Vašou asistenciou.

 

 

 

Čo obsahuje služba Externého likvidátora

 • Vašu spoločnosť uvedieme do likvidácie a vymenujeme Vás ako likvidátora. Na základe splnomocnenie podávame na obchodný register a obchodný vestník zákonom stanované náležitosti.
 • Máte možnosť telefonickej konzultácie s konkurzným právnikom bez obmedzení
 • Pripravíme za Vás množstvo dokumentov na mieru ako napríklad. konečná správa likvidátora o priebehu likvidácie, podanie na obchodný vestník, súhlasy správcov daní, ...
 • Je vhodná aby mala Vaša spoločnosť postačujúci majetok na uhradenie dlhov.
 • Túto službu ponúkajú iné spoločnosti v cene cca 480 - 650€. U nás teraz iba 260€

 

 

 

 

Jednotlivé kroky procesu

 • Podanie návrhu na OR - Pripravíme pre Vás valné zhromaždenie, vstup do likvidácie a menovanie likvidátora na základe splnomocnenia 
 • Oznámenie o vstupe do likvidácie spoločnosti štátnym inštitúciám Vám pripravíme na mieru. Následne predmetné oznámenie zašlete predmetným inštitúciam
 • Proces likvidácie spoločnosti spočíva a začína oznámením likvidácie známym veriteľom. Predmetný dokument Vám pripravíme na mieru. Počas procesu Vám poskytujeme poradenstvo s vysporiadaním s majetkom a pohľadávkami.
 • Ukončenie likvidácie - Na základe úkonov pripravíme konečnú správu likvidátora a jeho návrh na rozdelenie likvidačného majetku spoločnosti. Pripravíme súhlasy s výmazom spoločnosti od daňového úradu, obce/mesta a mestkej časti.
 • Návrh na výmaz spoločnosti z obchodného registra SR podávame na základe splnomocnenia na OR. V návrhu je potrené priložiť 
 1. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia valného zhromaždenia      - Pripravíme my
 2. zápisnica z valného zhromaždenia                                             - Pripravíme my
 3. prezenčná listina                                                                     - Pripravíme my
 4. súhlasy správcov daní (obec/ mesto, colný ú rad, daňový úrad), - Pripravíme my
 5. účtovná závierka k ukončeniu likvidácie,                                   - Pripraví Vaša účtovníčka, prípadne my *
 6. konečná správa likvidátora o priebehu likvidácie                        - Pripravíme my
 7. návrh likvidátora na rozdelenie likvidačného zostatku                 - Pripravíme my
 8. potvrdenie o zverejnení výzvy likvidátora v Obchodnom vestníku- Pripravíme my

 

Za podanie návrhu na výmaz spoločnosti z obchodného registra sa neplatí žiadny súdny poplatok.

 

* za uvedenú službu sa dopláca podľa individuálnej dohody

Kontaktný formulár

znakov do konca.
Nový súbor (max. 500 kB)
Súhlas s GDPR
Všetky údaje su spracované v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Podmienky spracovania nájdete na nasšej stránke https://www.vymazsro.sk/informacie/o-nas/ochrana-osobnych-udajov-gdpr/
antiSpam [nový kód]

Ponúkame legálne likvidácie a konkurzy spoločností v súlade so všetkými zákonmi.

Neposkytujeme právne poradenstvo alebo právne služby a preto informácie nemajú charakter právneho poradenstva, teda nemôžu byť za také považované. V prípade realizácie právnych služieb sú realizované prostredníctvom advokátskej kancelárie a v prípade odborných vyjadrení v oblasti účtovníctva sú realizované daňovým poradcom. 

Nie sme plátcami DPH. Zmluvné a fakturačné údaje sú uvedené na stránke "kontakt"