Konkurz s.r.o.

 


Prinášame Vám zaujmavé články na aktuálne témy, pohľady a komentáre k zákonom súvisiace s konkurzom.


V rubrike budeme hodnotiť a odporúčať aj knihy súvisiace s  procesom konkurzu1 2 >>
Konkurz spoločnosti DRIDO, s.r.o.
Pridané: 06.04.2021
|
Prečítate za 15 min.
|
Mgr. Veronika Bilkovičová, DiS

Súd: Okresný súd Nitra Spisová značka: 31K/10/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4111210207 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 11. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Marek Janigloš ECLI: ECLI:SK:OSNR:2019:4111210207.16   Uznesenie Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu : DRIDO, s.r.o., IČO: 35 950480, so sídlom Clementisova 909/6, 949 01 Nitra, ktorého správcom je: Mgr. Ľubomíra Beňová, adresakancelárie Záhradnícka 10, 945 01 Komárno, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto r o z...

viac
Konkurz spoločnosti MIRON SLOVENSKO, s.r.o. " v likvidácií",
Pridané: 06.04.2021
|
Prečítate za 9 min.
|
Mgr. Veronika Bilkovičová, DiS

Súd: Okresný súd Žilina Spisová značka: 1K/7/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5119210819 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 01. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Gabriela Bargelová ECLI: ECLI:SK:OSZA:2020:5119210819.4   Uznesenie Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: MIRON SLOVENSKO, s.r.o. " v likvidácií",Andreja Kmeťa 9, 010 01 Žilina, IČO: 31 642 616, v mene ktorého koná ustanovený likvidátor: JUDr.Mária Kostolná, Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na...

viac
Konkurz spoločnosti Profi Golf, s.r.o.,
Pridané: 06.04.2021
|
Prečítate za 13 min.
|
Mgr. Veronika Bilkovičová, DiS

Súd: Okresný súd Prešov Spisová značka: 2K/22/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8119219639 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 01. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tomáš Novák ECLI: ECLI:SK:OSPO:2020:8119219639.2   Uznesenie Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Profi Golf, s.r.o., so sídlom Tatranská 697/148,Veľká Lomnica 059 52, IČO: 36 484 601, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto r o z h o d o l : I. vyhlasuje konkurz na majetok...

viac
Konkury spoločnosti greenplace, s.r.o.
Pridané: 06.04.2021
|
Prečítate za 44 min.
|
Mgr. Veronika Bilkovičová, DiS

Súd: Okresný súd Košice I Spisová značka: 26K/17/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7119206779 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 11. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Slávka Garančovská ECLI: ECLI:SK:OSKE1:2019:7119206779.14   Uznesenie Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlomŽelezničná č. 1, 041 90 Košice, IČO: 42 499 500 proti dlžníkovi: greenplace, s.r.o., so sídlom: Alžbetina30/665, 040 01 Košice, IČO: 45 459 932 o návrhu na vyhlásenie...

viac
Konkurz spoločnosti Family Tarcsi, s.r.o.
Pridané: 22.02.2021
|
Prečítate za 9 min.
|
Mgr. Veronika Bilkovičová, DiS

Súd: Okresný súd Trnava Spisová značka: 36K/18/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2115213064 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 10. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Martin Smolko ECLI: ECLI:SK:OSTT:2020:2115213064.20   Uznesenie Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Family Tarcsi, s.r.o.,so sídlom Táborská 3211/2B, Veľký Meder 932 01, IČO: 44 324 057, zapísaný v Obchodnom registriOkresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 22478/T, správcom ktorého je JUDr. Marieta Katona,so sídlom kancelárie...

viac
Konkurz spoločnosti STAVOS - AST, s.r.o.
Pridané: 22.02.2021
|
Prečítate za 10 min.
|
Mgr. Veronika Bilkovičová, DiS

Súd: Okresný súd Prešov Spisová značka: 1K/44/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8112232674 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 10. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Štefan Tomašovský ECLI: ECLI:SK:OSPO:2020:8112232674.25   Uznesenie Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: STAVOS - AST, s.r.o. vkonkurze, so sídlom Levočská 27, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 31 729 550, správcom ktorého je Mgr.Bc. Marek Figura, so sídlom kancelárie Puškinova 16, 080 01 Prešov, o návrhu...

viac
1 2 >>

Ponúkame legálne likvidácie a konkurzy spoločností v súlade so všetkými zákonmi.

Neposkytujeme právne poradenstvo alebo právne služby a preto informácie nemajú charakter právneho poradenstva, teda nemôžu byť za také považované. V prípade realizácie právnych služieb sú realizované prostredníctvom advokátskej kancelárie a v prípade odborných vyjadrení v oblasti účtovníctva sú realizované daňovým poradcom. 

Nie sme plátcami DPH. Zmluvné a fakturačné údaje sú uvedené na stránke "kontakt"