Informácie o likvidáciach na Váš email
Váš email :
Táto stránka je chránená službou reCAPTCHA. Zistiť viac.
Informácie získané prostredníctvom Google reCAPTCHA podliehajú Pravidlám ochrany osobných údajov a Zmluvným podmienkam spoločnosti Google a používajú sa všeobecné bezpečnostné účely (nepoužívajú sa na prispôsobenú reklamu spoločnosti Google).

COVID - Kríza a právnicka osoba v úpadku

Pridané: 25.07.2020
|
Prečítate za 2 min.
|
Mgr. Veronika Bilkovičová, DiS

Aktuálna kríza spôsobená COVID spôsobuje množstvo problémov.

Z daného dôvodu, by sme Vás radi upozornili, že medzi spoločnosťou s ručením obmedzeným alebo akciovou spoločnosťou a osobou povinnou podať návrh na vyhlásenie konkurzu v jej mene (obvykle konateľ alebo člen predstavenstva) bola dojednaná zmluvná pokuta za oneskorené podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu vo výške 12 500 eur.

Podľa súčasného znenia zákona č. 7/2005 Z. z., zákona o konkurze a reštrukturalizácii, je osoba vo funkcii štatutárneho orgánu, likvidátora alebo osoba v postavení zákonného zástupcu povinná podať za spoločnosť návrh na vyhlásenie konkurzu, a to do 30 dní, od kedy sa dozvedela alebo sa pri zachovaní odbornej starostlivosti mohla dozvedieť o predlžení spoločnosti.

Oproti starej právnej úprave sa tak povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu obmedzila iba na predlženie, tj. stav, v ktorom má spoločnosť aspoň 2 veriteľov, pričom hodnota záväzkov spoločnosti pre

Aktuálna kríza spôsobená COVID spôsobuje množstvo problémov.

Z daného dôvodu, by sme Vás radi upozornili, že medzi spoločnosťou s ručením obmedzeným alebo akciovou spoločnosťou a osobou povinnou podať návrh na vyhlásenie konkurzu v jej mene (obvykle konateľ alebo člen predstavenstva) bola dojednaná zmluvná pokuta za oneskorené podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu vo výške 12 500 eur.

Podľa súčasného znenia zákona č. 7/2005 Z. z., zákona o konkurze a reštrukturalizácii, je osoba vo funkcii štatutárneho orgánu, likvidátora alebo osoba v postavení zákonného zástupcu povinná podať za spoločnosť návrh na vyhlásenie konkurzu, a to do 30 dní, od kedy sa dozvedela alebo sa pri zachovaní odbornej starostlivosti mohla dozvedieť o predlžení spoločnosti.

Oproti starej právnej úprave sa tak povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu obmedzila iba na predlženie, tj. stav, v ktorom má spoločnosť aspoň 2 veriteľov, pričom hodnota záväzkov spoločnosti prevyšuje hodnotu jej majetku. V praxi to najčastejšie znamená, že vlastné imanie spoločnosti v stave predlženia je záporné.

Predmetnej osobe tak hrozí nie len pokuta ale aj možnosť trestného stíhania.

Upozorňujeme, že právoplatný rozsudok súdu, ktorým sa rozhodlo o uložení povinnosti zaplatiť zmluvnú pokutu, je považovaný za rozhodnutie o vylúčení.

Predmetným úkonom resp. nekonaním je dotknutá osoba zapísaná do zoznamu diskvalifikovaných osôb a bude vymazaná z vymenovaných funkcií z obchodného registra štatutarného orgánu. Následne daná osoba nemôže po dobu 3 rokov vykonávať funkciu štatutárneho orgánu.

Štatutárny orgán je zodpovedný za stav účtovníctva a aj za sledovanie, kedy je predmetný subjekt v úpadku.

 

 

 

Prinášeme Vám aj na základe rozhodnutia vlády vo veci dočasnej ochrany bude mať nasledovné účinky:

  • Konanie o návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok podnikateľa pod dočasnou ochranou podanom po 12. marci 2020 sa prerušuje.
  • Konanie o návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok podnikateľa pod dočasnou ochranou sa prerušuje,
  • Konanie, v ktorom nebol vyhlásený konkurz a ktoré začalo na základe návrhu veriteľa, ktorý bol podaný po 12. marci 2020 sa prerušuje.
  • Podnikateľ pod dočasnou ochranou, ani osoby, povinné podať návrh na vyhlásenie konkurzu v jeho mene, nie sú po dobu trvania dočasnej ochrany povinné podať návrh na vyhlásenie konkurzu na svoj majetok.
  • Exekučné konanie začaté po 12. marci 2020 voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou pre uspokojenie nároku z jeho podnikateľskej činnosti sa po dobu trvania dočasnej ochrany prerušuje.

Späť na zoznam článkov
Zatvoriť

K článku neboli pridané žiadne komentáre vložiť nový komentár

Ponúkame legálne likvidácie a konkurzy spoločností v súlade so všetkými zákonmi.

Neposkytujeme právne poradenstvo alebo právne služby a preto informácie nemajú charakter právneho poradenstva, teda nemôžu byť za také považované. V prípade realizácie právnych služieb sú realizované prostredníctvom advokátskej kancelárie a v prípade odborných vyjadrení v oblasti účtovníctva sú realizované daňovým poradcom. 

Nie sme plátcami DPH. Zmluvné a fakturačné údaje sú uvedené na stránke "kontakt"