Nominee služby

Úvod SlužbyNominee služby

Pojem ´´nominee´´ označuje osobu, či už jednotlivca, alebo inú spoločnosť, ktorá vystupuje v obchodnom registri ako oficiálny spoločník, alebo konateľ spoločnosti (nominee je v tomto prípade fyzická osoba). Prostredníctvom tohto mechanizmu nie je možné z verejne dostupných zdrojov zistiť, kto je skutočným vlastníkom danej spoločnosti a ten teda zostáva v anonymite. Nominee služby sú poskytované zväčša za účelom ochrany majetku, alebo súkromia podnikateľa.


Kto je to nominee? 

Nominee je dôveryhodná osoba, ktorá zastupuje skutočného vlastníka v orgánoch spoločnosti, pričom nominee koná výhradne iba so súhlasom a na základe inštrukcií klienta. Napriek tomu, že sú vzťahy medzi skutočným vlastníkom a nominee štatutárom po celý čas jednoznačne vymedzené, priama väzba medzi nimi neexistuje. Klient má u nás po celý čas využívania nominee služieb právny nárok na vlastníctvo spoločnosti a jej majetok na základe jednoznačnej právnej dokumentácie a súboru dokumentov, pričom vie osobu nominee štatutára odvolať, alebo vymeniť za akúkoľvek inú osobu autonómne, teda bez akéhokoľvek úkonu zo strany nominee. V prípade využitia nominee služieb poskytujeme klientovi záruky a ručenie presne definované v zmluvných podmienkach poskytovaných služieb. Nominee služby je možné využiť pri všetkých typoch spoločností (s.r.o., a.s., ...) 

 

Ceny nominee služieb 

- nominee spoločník (s.r.o.), alebo akcionár (a.s.)                                   už od 139€/mesiac

- nominee konateľ (s.r.o.), alebo predseda predstavenstva (a.s.)            už od 239€/mesiac

 

Z dôvodu rozličnej zložitosti úrovne prípravy, posudzovania a rozsahu činností spadajúcich pod nominee servis, ako aj časovej náročnosti poskytovaných činností a z toho plynúcej výšky nákladov, sú konečné ceny pre každého klienta stanovované individuálne.

Kontaktný formulár

znakov do konca.
Nový súbor (max. 500 kB)
Súhlas s GDPR
Všetky údaje su spracované v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Podmienky spracovania nájdete na nasšej stránke https://www.vymazsro.sk/informacie/o-nas/ochrana-osobnych-udajov-gdpr/
antiSpam [nový kód]

Ponúkame legálne likvidácie a konkurzy spoločností v súlade so všetkými zákonmi.

Neposkytujeme právne poradenstvo alebo právne služby a preto informácie nemajú charakter právneho poradenstva, teda nemôžu byť za také považované. V prípade realizácie právnych služieb sú realizované prostredníctvom advokátskej kancelárie a v prípade odborných vyjadrení v oblasti účtovníctva sú realizované daňovým poradcom. 

Nie sme plátcami DPH. Zmluvné a fakturačné údaje sú uvedené na stránke "kontakt"