Informácie o likvidáciach na Váš email
Váš email :
Táto stránka je chránená službou reCAPTCHA. Zistiť viac.
Informácie získané prostredníctvom Google reCAPTCHA podliehajú Pravidlám ochrany osobných údajov a Zmluvným podmienkam spoločnosti Google a používajú sa všeobecné bezpečnostné účely (nepoužívajú sa na prispôsobenú reklamu spoločnosti Google).

Daňové priznanie pri vstupe do likvidácie

Pridané: 26.07.2020
|
Prečítate za 4 min.
|
Mgr. Veronika Bilkovičová, DiS

Prinášame Vám postup povinností voči daňovému úradu pri vstupe do likvidácie.

Netreba zabudnúť, že je nutné aj oznámiť vstup do likvidácie - právnická osoba môže komunikovať však iba elektronicky.

 

Zdroj - https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-prijmov/pravnicke-osoby/obchodne-spolocnosti

 

 

 

Likvidácia spoločnosti sa vykoná podľa Obchodného zákonníka, ak celé imanie spoločnosti neprešlo na právneho nástupcu.

Spoločnosť vstupuje do likvidácie ku dňu svojho zrušenia, ak zákon neustanovuje inak.

Po dobu likvidácie sa používa obchodné meno spoločnosti s dodatkom „v likvidácii“.

 

Zdaňovacie obdobie

Ak sa daňovník zrušuje s likvidáciou, zdaňovacie obdobie, ktoré začalo pred vstupom daňovníka do likvidácie , končí sa dňom predchádzajúcim dňu jeho vstupu do likvidácie (§ 41 ods.3 zákona o dani z príjmov).

Zdaňovacie obdobie daňovníka, ktorý vstúpil do likvidácie, sa začína dňom jeho vstupu do likvidácie a končí sa dňom skončenia likvidácie. Ak sa likvidácia neskončí do 31.decembra druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom daňovník vstúpil do likvidácie, končí sa toto zdaňovacie obdobie 31. decembra druhého roka nasledujúceho po roku, 

Prinášame Vám postup povinností voči daňovému úradu pri vstupe do likvidácie.

Netreba zabudnúť, že je nutné aj oznámiť vstup do likvidácie - právnická osoba môže komunikovať však iba elektronicky.

 

Zdroj - https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-prijmov/pravnicke-osoby/obchodne-spolocnosti

 

 

 

Likvidácia spoločnosti sa vykoná podľa Obchodného zákonníka, ak celé imanie spoločnosti neprešlo na právneho nástupcu.

Spoločnosť vstupuje do likvidácie ku dňu svojho zrušenia, ak zákon neustanovuje inak.

Po dobu likvidácie sa používa obchodné meno spoločnosti s dodatkom „v likvidácii“.

 

Zdaňovacie obdobie

Ak sa daňovník zrušuje s likvidáciou, zdaňovacie obdobie, ktoré začalo pred vstupom daňovníka do likvidácie , končí sa dňom predchádzajúcim dňu jeho vstupu do likvidácie (§ 41 ods.3 zákona o dani z príjmov).

Zdaňovacie obdobie daňovníka, ktorý vstúpil do likvidácie, sa začína dňom jeho vstupu do likvidácie a končí sa dňom skončenia likvidácie. Ak sa likvidácia neskončí do 31.decembra druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom daňovník vstúpil do likvidácie, končí sa toto zdaňovacie obdobie 31. decembra druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom daňovník vstúpil do likvidácie. Ďalším zdaňovacím obdobím je v tomto prípade až do skončenia likvidácie kalendárny rok. Ak sa likvidácia skončí v priebehu kalendárneho roka, končí sa toto zdaňovacie obdobie dňom skončenia likvidácie( § 41 ods.4 zákona o dani z príjmov).

Ak sa likvidácia začne po skončení konkurzu, zdaňovacie obdobie daňovníka v likvidácii sa začína dňom jeho vstupu do likvidácie a končí sa dňom skončenia likvidácie. Ak sa likvidácia neskončí do 31.decembra druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom daňovník vstúpil do likvidácie, končí sa toto zdaňovacie obdobie 31. decembra druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom daňovník vstúpil do likvidácie. Ďalším zdaňovacím obdobím je v tomto prípade až do skončenia likvidácie kalendárny rok. Ak sa likvidácia skončí v priebehu kalendárneho roka, končí sa toto zdaňovacie obdobie dňom skončenia likvidácie( § 41 ods.8 písm. a) zákona o dani z príjmov).

V prípade, že sa po skončení konkurzu pokračuje v likvidácii, zdaňovacie obdobie daňovníka v likvidácii sa začína dňom nasledujúcim po skončení konkurzu a končí sa 31. decembra roka, v ktorom sa skončil konkurz. Ak sa likvidácia neskončí v zdaňovacom období, v ktorom sa skončil konkurz, je až do skončenia likvidácie zdaňovacím obdobím kalendárny rok, a ak sa likvidácia skončí v priebehu kalendárneho roka, končí sa toto zdaňovacie obdobie dňom skončenia likvidácie (§ 41 ods. 8 písm. b) zákona o dani z príjmov).

 

Daňové priznanie

Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré začalo pred vstupom daňovníka do likvidácie a skončilo sa dňom predchádzajúcim dňu jeho vstupu do likvidácie je daňovník povinný podať do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia (§ 49 ods.2 zákona o dani z príjmov), pričom na základe žiadosti daňovníka v likvidácii o predĺženie tejto lehoty podanej najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania môže správca dane v súlade s § 49 ods.3 písm. c) zákona o dani z príjmov predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania najviac o tri kalendárne mesiace. Na účely podania daňového priznania je daňovník povinný zostaviť mimoriadnu účtovnú závierku podľa zákona o účtovníctve ku koncu zdaňovacieho obdobia a v termíne na podanie daňového priznania ju uložiť podľa zákona o účtovníctve.

Daňové priznania za zdaňovacie obdobia od vstupu daňovníka do likvidácie je daňovník povinný podať do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí príslušného zdaňovacieho obdobia, pričom na základe žiadosti daňovníka v likvidácii podanej najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania o predĺženie tejto lehoty môže správca dane v súlade s § 49 ods.3 písm. c) zákona o dani z príjmov predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania najviac o tri kalendárne mesiace. Na účely podania daňového priznania je daňovník povinný ku koncu zdaňovacieho obdobia zostaviť priebežnú účtovnú závierku ( v prípade skončenia likvidácie mimoriadnu účtovnú závierku) podľa zákona o účtovníctve a predložiť ju správcovi dane v termíne na podanie daňového priznania. Priebežná individuálna účtovná závierka sa doručuje daňovému úradu v termíne na podanie daňového priznania (mimoriadnu účtovnú závierku je daňovník povinný v termíne na podanie daňového priznania uložiť podľa zákona o účtovníctve).


Späť na zoznam článkov
Zatvoriť

K článku neboli pridané žiadne komentáre vložiť nový komentár

Ponúkame legálne likvidácie a konkurzy spoločností v súlade so všetkými zákonmi.

Neposkytujeme právne poradenstvo alebo právne služby a preto informácie nemajú charakter právneho poradenstva, teda nemôžu byť za také považované. V prípade realizácie právnych služieb sú realizované prostredníctvom advokátskej kancelárie a v prípade odborných vyjadrení v oblasti účtovníctva sú realizované daňovým poradcom. 

Nie sme plátcami DPH. Zmluvné a fakturačné údaje sú uvedené na stránke "kontakt"