Vzory dokumentov


Prinášame Vám vzory dokumentov pre potreby úkonov v OR

 

Valné zhromaždenie - Vzor
Pridané: 14.12.2021
|
Prečítate za 1 min.
|
Mgr. Veronika Bilkovičová, DiS
Žiadosť o vydanie od daňového úradu - vzor
Pridané: 14.12.2021
|
Prečítate za 1 min.
|
Mgr. Veronika Bilkovičová, DiS
Súhlas vlastníka so sídlom ( vzor )
Pridané: 14.12.2021
|
Prečítate za 1 min.
|
Mgr. Veronika Bilkovičová, DiS
Zmluva o výkone funkcie konateľa spoločnosti (vzor)
Pridané: 14.12.2021
|
Prečítate za 3 min.
|
Mgr. Veronika Bilkovičová, DiS
Vzdanie sa konateľstva -Oznámenie súdu - Vzor
Pridané: 26.04.2021
|
Prečítate za 1 min.

Prinášame Vám vzor Vzdanie sa konateľstva a oznámenie danej skutočnosti súdu Prílohou musia byť dokumenty preukazujúce doručenie listu a samostné oznámenie vzdanie sa konateľstva

viac
Vzdanie sa konateľstva - Vzor
Pridané: 26.04.2021
|
Prečítate za 1 min.

Prinášame Vám vzor Vzdanie sa konateľstva a oznámenie spoločníkovi a spoločnosti v ktorej ste konateľom

viac

Ponúkame legálne likvidácie a konkurzy spoločností v súlade so všetkými zákonmi.

Neposkytujeme právne poradenstvo alebo právne služby a preto informácie nemajú charakter právneho poradenstva, teda nemôžu byť za také považované. V prípade realizácie právnych služieb sú realizované prostredníctvom advokátskej kancelárie a v prípade odborných vyjadrení v oblasti účtovníctva sú realizované daňovým poradcom. 

Nie sme plátcami DPH. Zmluvné a fakturačné údaje sú uvedené na stránke "kontakt"