Vzory dokumentov

Vzdanie sa konateľstva -Oznámenie súdu - Vzor
Pridané: 26.04.2021
|
Prečítate za 1 min.

Prinášame Vám vzor Vzdanie sa konateľstva a oznámenie danej skutočnosti súdu Prílohou musia byť dokumenty preukazujúce doručenie listu a samostné oznámenie vzdanie sa konateľstva

viac
Vzdanie sa konateľstva - Vzor
Pridané: 26.04.2021
|
Prečítate za 1 min.

Prinášame Vám vzor Vzdanie sa konateľstva a oznámenie spoločníkovi a spoločnosti v ktorej ste konateľom

viac

Ponúkame legálne likvidácie a konkurzy spoločností v súlade so všetkými zákonmi.

Neposkytujeme právne poradenstvo alebo právne služby a preto informácie nemajú charakter právneho poradenstva, teda nemôžu byť za také považované. V prípade realizácie právnych služieb sú realizované prostredníctvom advokátskej kancelárie a v prípade odborných vyjadrení v oblasti účtovníctva sú realizované daňovým poradcom. 

Nie sme plátcami DPH. Zmluvné a fakturačné údaje sú uvedené na stránke "kontakt"