Konkurz spoločnosti

Úvod SlužbyKonkurz spoločnosti

 

Máte Vašu spoločnosť zadlženú? Pripravíme pre Vás návrh na konkurz, alebo preberieme Vašu zadĺženú spoločnosť a zrealizujeme konkurz

 

Preberáme hmotnú zodpovednosť za proces likvidácie, aj za prípadnú pokutu za nevyhlásenie konkurzu počas nášho pôsobenia 


Na službe likvidácie firmy sa dnes už neoplatí ušetriť. Lacné riešenie znamenajú veľa krát nedokončenie likvidácie a trestné stíhanie. Odporúčame sa vyhnúť riešeniam prepisom na biele kone alebo občanov ČR.

U nás vykonáva funkciu likvidátora osoba s vysokoškolským diplomom z práva. 


 

Proces likvidácie je v súlade s novelizovanou úpravou obchodného zákonníka ku dňu 1.10.2020 

 

  


                    

Riešenie pre zadĺžené spoločnosti

Likvidácia s.r.o.
zadĺžená - Návrh na konkurz

od 199 €

Pripravíme pre Vás návrh na konkurz a pripravíme Vás na konkurzné konanie. Návrh obsahuje zoznam majetku, súhrnný prehľad, zoznam záväzkov, zoznam spriaznených osôb a ostatných náležitostí.K realizácií potrebujeme účtovníctvo za posledné obdobie

K cene je nutné pripočítať preddavok pre predbežného správcu v sume 1500€.

Mám záujem *

Likvidácia s.r.o.
zadĺžená - Okamžité prevzatie

od 1990 €

Preberieme Vašu spoločnosť v ľubovoľnom stave zadĺženia. Spoločník a likvidátor sa stane konkurzný právnik a do 30 dní podá a realizuje návrh na konkurz. Komunikácia so súdom, konkurzným správcom a veriteľmi realizujeme my. Realizujeme aj rozviazanie pracovných zmlúv, leasingov, riešenie exekúcií a pod.

K realizácií potrebujeme účtovníctvo za posledné obdobie

Firmy sa viete zbaviť okamžite! Poplatok 1500 € v cene.

Mám záujem *

 

* predbežná objednávka


 

  

Všetky ponúkané služby sú poskytované v súlade s Obchodným zákonníkom.

Neponúkame služby, pri ktorých prichádza k prepožičiavaniu mena na účel prevodu účasti na právnickej osobe, alebo na účel ustanovenia ako štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu právnickej osoby. Naša činnosť nemá úmysel zmariť riešenie ukončenia podnikania právnickej osoby likvidáciou alebo konkurzom.

Úkony likvidácie sú realizované v bez špekulácií, v zákonnej lehote a v zákonom určených krokoch. 

 

 

 

Objednávkový formulár likvidácie s.r.o
Vybraná služba

znakov do konca.
Nový súbor (max. 500 kB)
Súhlas s GDPR
Všetky údaje su spracované v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Podmienky spracovania nájdete na nasšej stránke https://www.vymazsro.sk/informacie/o-nas/ochrana-osobnych-udajov-gdpr/
antiSpam [nový kód]

Ponúkame legálne likvidácie a konkurzy spoločností v súlade so všetkými zákonmi.

Neposkytujeme právne poradenstvo alebo právne služby a preto informácie nemajú charakter právneho poradenstva, teda nemôžu byť za také považované. V prípade realizácie právnych služieb sú realizované prostredníctvom advokátskej kancelárie a v prípade odborných vyjadrení v oblasti účtovníctva sú realizované daňovým poradcom. 

Nie sme plátcami DPH. Zmluvné a fakturačné údaje sú uvedené na stránke "kontakt"