Zlúčenie spoločností

Úvod SlužbyZlúčenie spoločností

 V minulosti sa využívali reťazové zlúčenia obchodných spoločností, ktorých cieľom bolo vyhnúť sa riadnemu plneniu povinností a presun dlhov na nástupnícku spoločnosť. V nadväznosti na to bola dňa 12. októbra 2017 schválená novela Obchodného zákonníka, ktorou sa sprísňujú podmienky na zlúčenie, splynutie a rozdelenie obchodných spoločností.

 

 

Aktuálne je stále možné zlúčiť spoločnosti avšak len za určitých podmienok.

 

- hodnota záväzkov nástupníckej spoločnosti nepresahuje hodnotu jej majetku (do sumy záväzkov sa nezapočítava suma záväzkov, ktoré sú spojené so záväzkom podriadenosti)


- nástupnícka, ani zanikajúca spoločnosť nie sú v likvidácii


- voči nástupníckej spoločnosti alebo zanikajúcej spoločnosti nepôsobia účinky vyhlásenia konkurzu (splnenie tejto podmienky sa nevyžaduje, ak správca konkurznej podstaty súhlasí so zlúčením, splynutím alebo rozdelením)


- voči nástupníckej spoločnosti alebo zanikajúcej spoločnosti nepôsobia účinky začatia reštrukturalizačného konania alebo povolenia reštrukturalizácie


- voči nástupníckej spoločnosti alebo zanikajúcej spoločnosti nie je vedené konanie o ich zrušení a nemôžu byť súdom alebo na základe rozhodnutia súdu zrušené

 

 

V prípade záujmu o realizáciu zlúčenia spoločnosti nás prosím kontaktujte

Kontaktný formulár

znakov do konca.
Nový súbor (max. 500 kB)
Súhlas s GDPR
Všetky údaje su spracované v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Podmienky spracovania nájdete na nasšej stránke https://www.vymazsro.sk/informacie/o-nas/ochrana-osobnych-udajov-gdpr/
antiSpam [nový kód]

Ponúkame legálne likvidácie a konkurzy spoločností v súlade so všetkými zákonmi.

Neposkytujeme právne poradenstvo alebo právne služby a preto informácie nemajú charakter právneho poradenstva, teda nemôžu byť za také považované. V prípade realizácie právnych služieb sú realizované prostredníctvom advokátskej kancelárie a v prípade odborných vyjadrení v oblasti účtovníctva sú realizované daňovým poradcom. 

Nie sme plátcami DPH. Zmluvné a fakturačné údaje sú uvedené na stránke "kontakt"