Zmeny v s.r.o.

Úvod SlužbyZmeny v s.r.o.

 

V prípade, ak potrebujete zrealizovať akúkoľvek zmenu vo Vašej právnickej osobe, kontaktujte nás.

Za jednotnú cenu 90€ vypracujeme potrebnú dokumentáciu a spracujeme podanie na súd prostredníctvom advokátskej kancelárie.

 

Cena je jednotná pre neobmedzený počet zmien a aktualizácií údajov.

Cena zahŕňa aj zápis a zmenu KÚV

  • zmeny spoločníkov a prevody obchodných podielov
  • zmeny štatutárnych orgánov
  • zmeny sídla
  • zvýšenie / zníženie základného imania
  • rozšírenie / zúženie predmetov podnikania
  • mnohé ďalšie
Kontaktný formulár

znakov do konca.
Nový súbor (max. 500 kB)
Súhlas s GDPR
Všetky údaje su spracované v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Podmienky spracovania nájdete na nasšej stránke https://www.vymazsro.sk/informacie/o-nas/ochrana-osobnych-udajov-gdpr/
antiSpam [nový kód]

Ponúkame legálne likvidácie a konkurzy spoločností v súlade so všetkými zákonmi.

Neposkytujeme právne poradenstvo alebo právne služby a preto informácie nemajú charakter právneho poradenstva, teda nemôžu byť za také považované. V prípade realizácie právnych služieb sú realizované prostredníctvom advokátskej kancelárie a v prípade odborných vyjadrení v oblasti účtovníctva sú realizované daňovým poradcom. 

Nie sme plátcami DPH. Zmluvné a fakturačné údaje sú uvedené na stránke "kontakt"