Informácie o likvidáciach na Váš email
Váš email :
Táto stránka je chránená službou reCAPTCHA. Zistiť viac.
Informácie získané prostredníctvom Google reCAPTCHA podliehajú Pravidlám ochrany osobných údajov a Zmluvným podmienkam spoločnosti Google a používajú sa všeobecné bezpečnostné účely (nepoužívajú sa na prispôsobenú reklamu spoločnosti Google).

Ochrana osobných údajov - GDPR

Úvod O násOchrana osobných údajov - GDPR

v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“),

 

PREVÁDZKOVATEĽ:

Názov:

Bankruptcy Advisory, s.r.o.

Sídlo:
Zbraslavská 12/11, Malá Chuchle, 159 00 Praha 5, Česká Republika
 
IČO: 09190759
Registrovaný súd: MS Praha
Telefonický kontakt: 0951 013 002
E-mailový kontakt: gdpr@vymazsro.sk

(ďalej len „Bankruptcy Advisory s.r.o.“)

 spracúva osobné údaje na tieto účely:

A. Realizácia programov

Pre plnenie zmlúv o poskytovaní pomoci a podpory a pre činnosti potrebné pred uzatvorením zmluvy sú nevyhnutné údaje, ktoré sú uvedené v žiadosti a/alebo v zmluve.

 • pri realizácií a prípravy zmluvy
 • pri realizácií posúdenia stavu spoločnosti
 • pri realizácií podania do obchodného registra
 • pri podaní oznámenia do obchodného vestníka
 • pri príprave účtovnej uzávierky

 

B. Informovanie o aktivitách a novinkách

Poskytujeme vám pravidelné informácie o tom, čo máme v vymazsro.sk nové, aké máme otvorené výzvy a tiež naše aktuality z tém zodpovedného podnikania, transparentnosti, vzdelávania a inklúzie. V tomto prípade spracúvame tieto osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, emailová adresa, telefónne číslo, pracovisko, pozícia.

Údaje nie sú párované s ďalšími údajmi, ktoré mohli byť získané inými súčasťami webstránok . Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely zasielania noviniek je zaznamenávaný pomocou aplikácie MailChimp. Na zasielanie elektronických newslettrov používame taktiež aplikáciu MailChimp. MailChimp je služba poskytovaná spoločnosťou The Rocket Science Group, LLC, 512 Means Street, Suite 404, Atlanta, GA 30318, USA. Údaje uložené pri registrácii budú uložené na serveri prevádzkovanom spoločnosťou The Rocked Science Group, LLC v súlade s pravidlami GDPR a dohodou EU-US Privacy Shield. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov poskytovanej aplikáciou MailChimp sú k dispozícii na tejto webstránke. Ďalšie informácie o EU-US Privacy Shield sú dostupné na webstránke Európskej komisie.

Z odberu newslettra sa môžete kedykoľvek odhlásiť a to kliknutím na odkaz odhlásenia z odberu, ktorý sa nachádza v päte každého e-mailu, ktorý od nás dostanete. Svoje rozhodnutie nám môžete oznámiť aj e-mailom na gdpr@vymazsro.sk.

C. Používanie webstránok

Webstránky, ktoré spravuje vymazsro.sk, využívajú:

 • tzv. súbory „cookies“, čo sú malé textové súbory sťahované vašim internetovým prehliadačom a ukladané vo vašom počítači. Cookies slúžia na rozpoznanie opakovaného navštevovania našich webstránok a zlepšovanie služieb, ktoré vám tieto webstránky poskytujú. Cookies okrem toho slúžia aj na prenos informácií, na základe ktorých budete automaticky rozpoznaný. Rozpoznanie sa deje prostredníctvom IP adresy uloženej v súboroch cookies. Tieto informácie slúžia len na zlepšenie našich služieb a zrýchlenie vášho prístupu k menovaných webstránkam. Sťahovanie cookies do vášho počítača môžete znemožniť upravením nastavenia vášho internetového prehliadača.
 • nástroj Google Analytics slúžiaci na analýzu webstránok, poskytovaný spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA. Google Analytics používa súbory cookies za účelom umožnenia analýzy používania týchto webstránok. Informácie generované cookies (napr. IP adresa; čas, miesto a frekvencia návštev menovaných webstránok Nadácie Pontis) sú prenášané do miesta sídla Google Inc. Nadácia Pontis používa nástroj Google Analytics s anonymizáciou IP adries. Každá IP adresa je tak skrátená za účelom anonymizácie pred tým ako dôjde k jej prenosu von z územia EÚ. Vaše údaje sú použité výlučne na analýzu využívania menovaných webstránok, ktoré spravuje Nadácia Pontis. Google Inc. nikdy nepáruje tieto údaje s inými údajmi, ktoré ste Google Inc. poskytli.

Zásady sa nevzťahujú na žiadne ďalšie webstránky, ktoré sú spravované inými organizáciami, partnermi Nadácie Pontis či akýmikoľvek inými tretími stranami, ktoré sa riadia vlastnými zásadami.

 

Doba uchovávania údajov

Osobné údaje uchovávame po dobu podľa platných právnych predpisov (napr. zákon o účtovníctve a iné) alebo po dobu podľa registratúrneho plánu vymazsro.sk

 

Cezhraničný prenos (prenos mimo EÚ)

V prípade prenosu do tretích krajín nezaručujúcich primeranú úroveň ochrany overujeme, či má daná inštitúcia alebo spoločnosť zaručenú primeranú úroveň ochrany osobných údajov napr. cez US Privacy Shield.Cezhraničný prenos osobných údajov je výnimočne realizovaný tiež v prípade, ak nás k tomu viaže zmluva, aj vtedy overujeme primeranú úrovaň ochrany údajov.

Vaše práva (práva dotknutej osoby):

 • právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 • právo na opravu nesprávnych alebo neúplných osobných údajov,
 • právo na vymazanie osobných údajov, ak uplynul účel spracúvania, ak bol odvolaný súhlas (v prípade spracúvania na základe súhlasu), ak neboli údaje spracúvané zákonným spôsobom alebo ak to vyžaduje zákon
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • právo na prenosnosť osobných údajov,
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov,
 • právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
 • právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR

Naša spoločnosť prijala primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby, pričom vzala do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov Dotknutej osoby, ako aj rozsah možných rizík.

 

V prípade záujmu o využitie svojich práv, môžete nás kontaktovať gdpr@vymazsro.sk alebo poštou na adrese sídla spoločnosti

 

 

 

Všetky podnety budú spracované v zákonnej lehote.

 

 

Orgán dozoru ochrany osobných údajov podľa zákona 18/2018

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov

https://dataprotection.gov.sk/uoou/

 

Ponúkame legálne likvidácie a konkurzy spoločností v súlade so všetkými zákonmi.

Neposkytujeme právne poradenstvo alebo právne služby a preto informácie nemajú charakter právneho poradenstva, teda nemôžu byť za také považované. V prípade realizácie právnych služieb sú realizované prostredníctvom advokátskej kancelárie a v prípade odborných vyjadrení v oblasti účtovníctva sú realizované daňovým poradcom. 

Nie sme plátcami DPH. Zmluvné a fakturačné údaje sú uvedené na stránke "kontakt"