Informácie o likvidáciach na Váš email
Váš email :
Táto stránka je chránená službou reCAPTCHA. Zistiť viac.
Informácie získané prostredníctvom Google reCAPTCHA podliehajú Pravidlám ochrany osobných údajov a Zmluvným podmienkam spoločnosti Google a používajú sa všeobecné bezpečnostné účely (nepoužívajú sa na prispôsobenú reklamu spoločnosti Google).

Zmeny v likvidáciách obchodných spoločností v roku 2021

Pridané: 01.11.2021
|
Prečítate za 3 min.
|
Mgr. Veronika Bilkovičová, DiS

Na základe novely Obchodného zákonníka účinnej od 1.10.2020 prešla likvidácia
obchodných spoločností dosť radikálnymi zmenami, a to zmena v okamihu vstupu do
likvidácie, v osobe likvidátora, výške preddavku, nakladaní s majetkom spoločnosti od jej
zrušenia po jej vstup do likvidácie, zániku jednostranných právnych úkonov spoločností
momentom vstupu do likvidácie, povinnosti vypracovať základný zoznam majetku,
prihlasovanie pohľadávok veriteľov, a minimálnej lehote na skončenie likvidácie.
Na začiatok je podstatnou zmenou to, odkedy podľa zákona nastáva okamih vstupu do
likvidácie. Tento okamih už nie ku dňu zrušenia spoločnosti, ale ku dňu zápisu likvidácie do
Obchodného registra, čím tento zápis nadobudol konštitutívny charakter.
Pri vstupe do likvidácie je podľa novely nutné zložiť preddavok vo výške 1500 EUR
do notárskej úschovy. Z tohto preddavku bude financovaná odmena likvidátora. S týmto však
nutne súvisí aj odmena pre notára za notársku úschovu.
S tým súvisiaca je zmena v osobe likvidátora, po novom je nutné likvidátora zapísať
do Obchodného registra a osobou vykonávajúcou funkciu likvidátora môže byť len osoba
zapísaná v zozname správcov konkurznej podstaty, alebo iná osoba zapísaná v registri
fyzických osôb, pričom je nutný súhlas danej osoby s výkonom funkcie a mohla by inak
vykonávať aj funkciu štatutárneho orgánu spoločnosti. Spoločníci majú povinnosť ustanoviť
likvidátora do 60 dní od zrušenia spoločnosti, ak tak neurobia ustanoví likvidátora súd.
K novým povinnostiam likvidátora patrí povinnosť vypracovať základný zoznam
majetku do 45 dní od zverejnenia oznámenia vstupu do likvidácie a uložiť ho do zbierky listín
do 30 dní od jeho vyhotovenia.
K novým povinnostiam patrí aj prihlasovanie pohľadávok veriteľov a to doručovaním
prihlášok obdobne ako pri konkurzoch, avšak s tým, že neprihlásenie pohľadávky, alebo
iného práva nemá vplyv na jeho trvanie.
S účinnosťou k 1.10.2020 zanikajú jednostranné právne úkony spoločnosti momentom
vstupu do likvidácie. Výnimkou sú plnomocenstvá na zastupovanie v súdnych konaniach.
Na základe predmetnej novely je zavedená minimálna lehota na skončenie likvidácie
v trvaní 6 mesiacov, oproti predošlej úprave sa teda zvýšila o tri mesiace. V tejto lehote osoba
poverená likvidáciou zostaví účtovnú závierku, konečnú správu o priebehu likvidácie a návrh
na rozdelenie likvidačného zostatku. Ak má spoločnosť ku dňu zostavenia účtovnej závierky a

konečnej správy daňový nedoplatok alebo ak sa u nej vykonáva daňová kontrola predlžuje sa
minimálna 6 mesačná lehota na 12 mesiacov.

Na základe novely Obchodného zákonníka účinnej od 1.10.2020 prešla likvidácia
obchodných spoločností dosť radikálnymi zmenami, a to zmena v okamihu vstupu do
likvidácie, v osobe likvidátora, výške preddavku, nakladaní s majetkom spoločnosti od jej
zrušenia po jej vstup do likvidácie, zániku jednostranných právnych úkonov spoločností
momentom vstupu do likvidácie, povinnosti vypracovať základný zoznam majetku,
prihlasovanie pohľadávok veriteľov, a minimálnej lehote na skončenie likvidácie.
Na začiatok je podstatnou zmenou to, odkedy podľa zákona nastáva okamih vstupu do
likvidácie. Tento okamih už nie ku dňu zrušenia spoločnosti, ale ku dňu zápisu likvidácie do
Obchodného registra, čím tento zápis nadobudol konštitutívny charakter.
Pri vstupe do likvidácie je podľa novely nutné zložiť preddavok vo výške 1500 EUR
do notárskej úschovy. Z tohto preddavku bude financovaná odmena likvidátora. S týmto však
nutne súvisí aj odmena pre notára za notársku úschovu.
S tým súvisiaca je zmena v osobe likvidátora, po novom je nutné likvidátora zapísať
do Obchodného registra a osobou vykonávajúcou funkciu likvidátora môže byť len osoba
zapísaná v zozname správcov konkurznej podstaty, alebo iná osoba zapísaná v registri
fyzických osôb, pričom je nutný súhlas danej osoby s výkonom funkcie a mohla by inak
vykonávať aj funkciu štatutárneho orgánu spoločnosti. Spoločníci majú povinnosť ustanoviť
likvidátora do 60 dní od zrušenia spoločnosti, ak tak neurobia ustanoví likvidátora súd.
K novým povinnostiam likvidátora patrí povinnosť vypracovať základný zoznam
majetku do 45 dní od zverejnenia oznámenia vstupu do likvidácie a uložiť ho do zbierky listín
do 30 dní od jeho vyhotovenia.
K novým povinnostiam patrí aj prihlasovanie pohľadávok veriteľov a to doručovaním
prihlášok obdobne ako pri konkurzoch, avšak s tým, že neprihlásenie pohľadávky, alebo
iného práva nemá vplyv na jeho trvanie.
S účinnosťou k 1.10.2020 zanikajú jednostranné právne úkony spoločnosti momentom
vstupu do likvidácie. Výnimkou sú plnomocenstvá na zastupovanie v súdnych konaniach.
Na základe predmetnej novely je zavedená minimálna lehota na skončenie likvidácie
v trvaní 6 mesiacov, oproti predošlej úprave sa teda zvýšila o tri mesiace. V tejto lehote osoba
poverená likvidáciou zostaví účtovnú závierku, konečnú správu o priebehu likvidácie a návrh
na rozdelenie likvidačného zostatku. Ak má spoločnosť ku dňu zostavenia účtovnej závierky a

konečnej správy daňový nedoplatok alebo ak sa u nej vykonáva daňová kontrola predlžuje sa
minimálna 6 mesačná lehota na 12 mesiacov.


Späť na zoznam článkov
Zatvoriť

K článku neboli pridané žiadne komentáre vložiť nový komentár

Ponúkame legálne likvidácie a konkurzy spoločností v súlade so všetkými zákonmi.

Neposkytujeme právne poradenstvo alebo právne služby a preto informácie nemajú charakter právneho poradenstva, teda nemôžu byť za také považované. V prípade realizácie právnych služieb sú realizované prostredníctvom advokátskej kancelárie a v prípade odborných vyjadrení v oblasti účtovníctva sú realizované daňovým poradcom. 

Nie sme plátcami DPH. Zmluvné a fakturačné údaje sú uvedené na stránke "kontakt"