Informácie o likvidáciach na Váš email
Váš email :
Táto stránka je chránená službou reCAPTCHA. Zistiť viac.
Informácie získané prostredníctvom Google reCAPTCHA podliehajú Pravidlám ochrany osobných údajov a Zmluvným podmienkam spoločnosti Google a používajú sa všeobecné bezpečnostné účely (nepoužívajú sa na prispôsobenú reklamu spoločnosti Google).

Vzdanie sa funkcie konateľa

Pridané: 11.08.2023
|
Prečítate za 2 min.
|
Mgr. Veronika Bilkovičová, DiS

Vzdanie sa funkcie konateľa predstavuje spôsob, ako fyzická osoba z rôznych dôvodov môže ukončiť svoje pôsobenie vo funkcií konateľa aj bez odvolania konateľa, schváleného rozhodnutím spoločníkov danej spoločnosti s ručením obmedzeným. Konateľ spoločnosti sa môže vzdať svojej funkcie kedykoľvek v priebehu trvania konateľstva. Z praxe sú známe prípady, kedy spoločníci s konateľom nekomunikujú, prípadne rovnako pokiaľ spoločníci nechcú z rôznych dôvodov konateľa z funkcie odvolať.

Vzdanie sa funkcie konateľa


Vzdanie sa funkcie konateľa predstavuje spôsob, ako fyzická osoba z rôznych dôvodov môže ukončiť svoje pôsobenie vo funkcií konateľa aj bez odvolania konateľa, schváleného rozhodnutím spoločníkov danej spoločnosti s ručením obmedzeným. Konateľ spoločnosti sa môže vzdať svojej funkcie kedykoľvek v priebehu trvania konateľstva. Z praxe sú známe prípady, kedy spoločníci s konateľom nekomunikujú, prípadne rovnako pokiaľ spoločníci nechcú z rôznych dôvodov konateľa z funkcie odvolať.

V prvom rade je nutné zdôrazniť, že tak, ako aj odvolanie konateľa, ovplyvňuje vzdanie sa konateľstva fungovanie spoločnosti. Menovanie konateľa a jeho zápis v Obchodnom registri je podmienkou nutnou pre zachovanie existencie spoločnosti.

Samotné vzdanie sa konateľstva predpokladá písomnú, notárom overenú formu. Z právneho hľadiska ide o jednostranný právny úkon, realizovaný konateľom voči spoločnosti za prítomnosti notára, prípadne ním poverenej osoby. Nestačí teda overenie podpisu Obecným úradom. Notársky overenú listinu je potom nutné doručiť spoločnosti. Toto vzdanie sa funkcie je potom účinné od prvej schôdze spoločníkov – zasadnutia Valného zhromaždenia, a to bez ohľadu na to, či bolo doručené vzdanie sa funkcie konateľa na tomto zhromaždení prerokované. Pokiaľ sa toto zasadnutie neuskutoční do 3 mesiacov od vzdania sa konateľstva, je vzdanie sa konateľstva účinné od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty. Zákon pripúšťa vzdanie sa konateľstva aj priamo na rozhodnutí Valného zhromaždenia, v takom prípade je tento úkon účinný okamžite po jeho prednesení.

Pokiaľ je vzdanie sa konateľstva účinné, nasleduje  podanie návrhu na výmaz konateľa z Obchodného registra. Spoločnosť má povinnosť prostredníctvom nového štatutárneho orgánu tento návrh podať Okresnému súdu, ktorý je poverený vedením Obchodného registra do 30 dní od momentu účinnosti vzdania sa funkcie konateľa. Pokiaľ spoločnosť túto povinnosť poruší, teda nepodá návrh na výmaz konateľa z Obchodného registra, je konateľ, ktorý sa vzdal funkcie, oprávnený podať návrh na zosúladenie údajov v Obchodnom registri podľa Civilného mimosporového poriadku, nakoľko údaje zapísané v Obchodnom registri sú v rozpore so skutočným stavom.

Nakoľko ide o jednostranný právny úkon, ktorý nemusí byť vopred prekonzultovaný so spoločníkmi, nie je konateľ doručením vzdania sa funkcie konateľa úplne zbavený zodpovednosti, vyplývajúcej z titulu jeho funkcie. Konateľ aj po vzdaní sa konateľstva musí podľa zákona jednať s odbornou starostlivosťou, mimo iného predchádzať hroziacim škodám a upozorniť spoločnosť na možné opatrenia na jej odvrátenie. Táto povinnosť zaniká len v prípade, pokiaľ by bývalý konateľ o hroziacej škode vedomosť nemal, ani mať nemohol. Tento bývalý konateľ má rovnako povinnosť, pokiaľ ani do 60 dní od uplynutia 3 mesačnej lehoty nie je menovaný nový konateľ spoločnosti. V takom prípade má bývalý konateľ povinnosť do 30 dní podať návrh na zrušenie spoločnosti súdom.

 

Ak je firma v predĺžení, nezabudnite, že konateľ je povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu.


Späť na zoznam článkov
Zatvoriť

K článku neboli pridané žiadne komentáre vložiť nový komentár

Ponúkame legálne likvidácie a konkurzy spoločností v súlade so všetkými zákonmi.

Neposkytujeme právne poradenstvo alebo právne služby a preto informácie nemajú charakter právneho poradenstva, teda nemôžu byť za také považované. V prípade realizácie právnych služieb sú realizované prostredníctvom advokátskej kancelárie a v prípade odborných vyjadrení v oblasti účtovníctva sú realizované daňovým poradcom. 

Nie sme plátcami DPH. Zmluvné a fakturačné údaje sú uvedené na stránke "kontakt"