Informácie o likvidáciach na Váš email
Váš email :
Táto stránka je chránená službou reCAPTCHA. Zistiť viac.
Informácie získané prostredníctvom Google reCAPTCHA podliehajú Pravidlám ochrany osobných údajov a Zmluvným podmienkam spoločnosti Google a používajú sa všeobecné bezpečnostné účely (nepoužívajú sa na prispôsobenú reklamu spoločnosti Google).

Likvidácia spoločnosti v roku 2023

Pridané: 11.08.2023
|
Prečítate za 3 min.
|
Mgr. Veronika Bilkovičová, DiS

Likvidácia spoločnosti znamená definitívny koniec v „živote“ spoločnosti. Pre mnohých ľudí býva práve likvidácia najväčším strašiakom pri pomyslení na vlastné podnikanie. Samotné rozhodnutie o zániku spoločnosti je podmienkou pre likvidáciu spoločnosti. Likvidácia spoločnosti je v podstate nutnou súčasťou zrušenia spoločnosti, avšak len za predpokladu, že ide o spoločnosť, ktorá nemá majetok, ktorý by pokryl náklady na likvidáciu, prípadne zánik spoločnosti predpokladá právneho nástupcu – spoločnosť zaniká zlúčením, splynutím, prípadne rozdelením.

Prvým krokom v procese likvidácie je teda rozhodnutie spoločníkov o zrušení spoločnosti. V tomto rozhodnutí spoločníci vyjadrujú vôľu ukončiť činnosť právnickej osoby, pričom nepočítajú so žiadnym právnym nástupcom. Menovanie likvidátora je možné dvomi spôsobmi. V rozhodnutí spoločníkov je možné prijať ako samostatný bod menovanie likvidátora, ktorým sa môže stať osoba zapísaná v registri fyzických osôb, ktorá spĺňa podmienky pre výkon funkcie štatutárneho orgánu a s týmto menovaním súhlasí. Druhým spôsobom menovania likvidátora je menovanie súdom. Súd menuje likvidátora do 60 dní od rozhodnutia o zrušení spoločnosti tak, aby do 90 dní mohla spoločnosť vstúpiť do likvidácie.  V tomto prípade je likvidátor menovaný z radov profesionálov, tento môže v prípade potreby vykonávať aj funkciu správcu konkurznej podstaty. O zrušení spoločnosti s likvidáciou rovnako môže rozhodnúť súd, a to v rámci konania ex offo (z moci úradnej).

Likvidácia spoločnosti s ručením obmedzeným v roku 2023


Likvidácia spoločnosti znamená definitívny koniec v „živote“ spoločnosti. Pre mnohých ľudí býva práve likvidácia najväčším strašiakom pri pomyslení na vlastné podnikanie. Samotné rozhodnutie o zániku spoločnosti je podmienkou pre likvidáciu spoločnosti. Likvidácia spoločnosti je v podstate nutnou súčasťou zrušenia spoločnosti, avšak len za predpokladu, že ide o spoločnosť, ktorá nemá majetok, ktorý by pokryl náklady na likvidáciu, prípadne zánik spoločnosti predpokladá právneho nástupcu – spoločnosť zaniká zlúčením, splynutím, prípadne rozdelením.

Prvým krokom v procese likvidácie je teda rozhodnutie spoločníkov o zrušení spoločnosti. V tomto rozhodnutí spoločníci vyjadrujú vôľu ukončiť činnosť právnickej osoby, pričom nepočítajú so žiadnym právnym nástupcom. Menovanie likvidátora je možné dvomi spôsobmi. V rozhodnutí spoločníkov je možné prijať ako samostatný bod menovanie likvidátora, ktorým sa môže stať osoba zapísaná v registri fyzických osôb, ktorá spĺňa podmienky pre výkon funkcie štatutárneho orgánu a s týmto menovaním súhlasí. Druhým spôsobom menovania likvidátora je menovanie súdom. Súd menuje likvidátora do 60 dní od rozhodnutia o zrušení spoločnosti tak, aby do 90 dní mohla spoločnosť vstúpiť do likvidácie.  V tomto prípade je likvidátor menovaný z radov profesionálov, tento môže v prípade potreby vykonávať aj funkciu správcu konkurznej podstaty. O zrušení spoločnosti s likvidáciou rovnako môže rozhodnúť súd, a to v rámci konania ex offo (z moci úradnej).

 

Ak by ste mali záujem o službu likvidácia spočnosti , neváhajte nás kontaktovať

 

            Pred zápisom likvidátora do Obchodného registra je povinná spoločnosť zložiť preddavok na likvidáciu vo výške 1 500,- EUR. K tomuto preddavku je nutné dodať, že tento preddavok nie je konečnou sumou, ktorú likvidátor dostane. Suma síce môže predstavovať konečnú cenu likvidácie, avšak teoreticky môže cena likvidácie túto sumu viacnásobne prekročiť. V prípade nezloženia preddavku do 90 dní od zverejnenia oznámenia o zrušení spoločnosti v Obchodnom vestníku platí domnienka, že spoločnosť je v úpadku. V tomto prípade by mal štatutárny orgán spoločnosti bez zbytočného odkladu podať návrh na konkurz, inak sa vystavuje hrozbe peňažitej pokuty v maximálnej výške 12 500,- EUR a náhrade škody vzniknutej veriteľom spoločnosti.

            Po vstupe spoločnosti do likvidácie prechádzajú na menovaného likvidátora, zapísaného v Obchodnom registri práva a povinnosti štatutárneho orgánu. Štatutárny orgán si ponecháva len jednu výsadu, ktorou je zvolanie zhromaždenia spoločníkov, mimo to jeho úlohy vykonáva likvidátor. Likvidátor však svojím konaním nerozvíja podnikateľskú činnosť spoločnosti, jeho konanie smeruje k jej likvidácií. Jeho činnosť smeruje výhradne do oblastí plnenia záväzkov spoločnosti, ktoré vznikli pred vstupom spoločnosti do likvidácie, vymáhania pohľadávok a zastupovania spoločnosti v konaniach pred orgánmi verejnej moci. Likvidácia spoločnosti trvá najmenej 6 mesiacov, pričom túto dobu je možné predĺžiť zo zákonne vymedzených dôvodov. Likvidátor pri skončení likvidácie prikladá k návrhu na výmaz spoločnosti účtovnú závierku, konečnú správu o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku. Výmazom spoločnosti z Obchodného registra je proces likvidácie ukončený a spoločnosť prestáva právne existovať.

 


Späť na zoznam článkov
Zatvoriť

K článku neboli pridané žiadne komentáre vložiť nový komentár

Ponúkame legálne likvidácie a konkurzy spoločností v súlade so všetkými zákonmi.

Neposkytujeme právne poradenstvo alebo právne služby a preto informácie nemajú charakter právneho poradenstva, teda nemôžu byť za také považované. V prípade realizácie právnych služieb sú realizované prostredníctvom advokátskej kancelárie a v prípade odborných vyjadrení v oblasti účtovníctva sú realizované daňovým poradcom. 

Nie sme plátcami DPH. Zmluvné a fakturačné údaje sú uvedené na stránke "kontakt"