Žiadosť o vydanie od daňového úradu - vzor

Pridané: 14.12.2021
|
Prečítate za 1 min.
|
Mgr. Veronika Bilkovičová, DiS

Žiadosť o písomný súhlas so zápisom v obchodnom registri
(podľa § 54 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o doplnení niektorých zákonov v platnom znení)

 

 

 

Príslušný daňový úrad

(podľa miesta bydliska žiadateľa)

 

 

V.......... dňa ............

 

Žiadateľ:

 

Meno a priezvisko:           .............................................
Dátum narodenia:            .............................................
Rodné číslo:                     .............................................

 

Adresa trvalého bydliska:

Ulica/Nám.:                     .............................................
Orientačné/súpisné číslo: .............................................
Obec a PSČ:                     .............................................
Štát:                               .............................................

 

zakladajúci spoločnosť:

 

Obchodné meno:              .............................................

Sídlo spoločnosti:
Ulica/Nám.:                     .............................................
Orientačné/súpisné číslo: .............................................
Obec a PSČ:                     .............................................
(ďalej len "Spoločnosť"),

 

týmto žiada príslušného správcu dane o vydanie písomného súhlasu so zápisom v obchodnom registri.

 

Žiadosť sa podáva v súlade s § 54 daňového poriadku, podľa ktorého správca dane na žiadosť daňového subjektu vydá do piatich (5) pracovných dní od podania žiadosti písomný súhlas so zápisom v obchodnom registri podľa osobitného predpisu, ak nemá voči daňovému subjektu (žiadateľovi) daňovú pohľadávku a daňový subjekt nemá daňový nedoplatok.


S účinnosťou od 1.10.2012 je predmetný súhlas správcu dane podmienkou založenia spoločnosti s ručením obmedzeným.

 

 

Telefónne číslo žiadateľa pre osobné prevzatie príslušného dokumentu: ........................... .

 

 

 

_________________________________
(podpis žiadateľa)


Späť na zoznam článkov
Zatvoriť

K článku neboli pridané žiadne komentáre vložiť nový komentár

Ponúkame legálne likvidácie a konkurzy spoločností v súlade so všetkými zákonmi.

Neposkytujeme právne poradenstvo alebo právne služby a preto informácie nemajú charakter právneho poradenstva, teda nemôžu byť za také považované. V prípade realizácie právnych služieb sú realizované prostredníctvom advokátskej kancelárie a v prípade odborných vyjadrení v oblasti účtovníctva sú realizované daňovým poradcom. 

Nie sme plátcami DPH. Zmluvné a fakturačné údaje sú uvedené na stránke "kontakt"