Vzdanie sa konateľstva - Vzor

Pridané: 26.04.2021
|
Prečítate za 1 min.

Prinášame Vám vzor Vzdanie sa konateľstva a oznámenie spoločníkovi a spoločnosti v ktorej ste konateľom

 

 


 

Martin Novák, A. Svianteka 16, Bardejov,  550103/XXXX , dátum narodenia 10.10.1910

 

Spoločník - meno

K pasekám 273

Bratislava

Slovensko

 

 

 

V Bardejove, dňa 30.4.2021

 VEC : VZDANIE SA FUNKCIE KONATEĽA

Dolupodpísaný, Martin Novák, A. Svianteka 16, Bardejov,  550103/XXXX, dátum narodenia 10.10.1910, sa z dôvodu nekomunikácie so spoločníkom a nefunkčnosti v predmetnej obchodnej spoločnosti  v súlade s ustanovením § 66 Obchodného zákonníka, týmto vzdávam funkcie konateľa obchodnej spoločnosti JV, s.r.o. A. Svianteka 16 Bardejov, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel : Sro, vložka číslo : 2381/P

 

 

 

 

S pozdravom,

 

 

 

 

 

............................................

Martin Novák

 

 

 

 

Dokument sa následne doručuje spoločnosti a to nasledovne: 1 kópia sa zasiela na adresu spoločnosti, po 1 každému ďalšiemu konateľovi spoločnosti a rovnako po 1 kópii každému spoločníkovi spoločnosti.

Po doručení spoločnosti plynie zákonná troj mesačná lehota v ktorej spoločnosť musí akceptovať Vašu žiadosť a odvolať Vás z funkcie konateľa. Ak vo firme nie je iný konateľ zároveň musia spoločníci vymenovať nového konateľa.


Späť na zoznam článkov
Zatvoriť

K článku neboli pridané žiadne komentáre vložiť nový komentár

Ponúkame legálne likvidácie a konkurzy spoločností v súlade so všetkými zákonmi.

Neposkytujeme právne poradenstvo alebo právne služby a preto informácie nemajú charakter právneho poradenstva, teda nemôžu byť za také považované. V prípade realizácie právnych služieb sú realizované prostredníctvom advokátskej kancelárie a v prípade odborných vyjadrení v oblasti účtovníctva sú realizované daňovým poradcom. 

Nie sme plátcami DPH. Zmluvné a fakturačné údaje sú uvedené na stránke "kontakt"