Informácie o likvidáciach na Váš email
Váš email :
Táto stránka je chránená službou reCAPTCHA. Zistiť viac.
Informácie získané prostredníctvom Google reCAPTCHA podliehajú Pravidlám ochrany osobných údajov a Zmluvným podmienkam spoločnosti Google a používajú sa všeobecné bezpečnostné účely (nepoužívajú sa na prispôsobenú reklamu spoločnosti Google).

Odporovateľné právne úkony - strana 2

V tejto rubrike prinášame zaujmáve súdne rozhodnutia súvisiace s odporovateľnými právnymi úkonmi.

Pokiaľ chce dlžník znemožniť veriteľom možnosť dosiahnuť uspokojenie ich pohľadávok, a to tak, že sa zbavuje svojho majetku, nie je v súlade so zákonom. Právne úkony dlžníka, ktoré dlžník robí s uvedeným zámerom sú podľa okolností konkrétneho prípadu buď absolútne neplatné podľa § 39 Občianskeho zákonníka pre rozpor s účelom zákona alebo pre obchádzanie zákona, alebo síce platné sú, ale ak sú urobené s úmyslom poškodiť veriteľa  sú odporovateľné. Takýmto právnym úkonom dlžníka môže teda veriteľ odporovať, resp. môže sa domáhať žalobou na súde, aby súd vyslovil, že určitý právny úkon, ktorý urobil jeho dlžník je voči veriteľovi právne neúčinný.


<< 1 2
Určenie neúčinnosti právneho úkonu a o zaplatenie peňažnej náhrady
Pridané: 01.11.2021
|
Prečítate za 31 min.
|
Mgr. Veronika Bilkovičová, DiS

Odporovacia žaloba nemôže byť voči dlžníkovi úspešná, ak má dlžník dostatok majetku na uspokojenie pohľadávky veriteľa Predpokladom každej odporovateľnosti, a teda aj v zmysle ust. § 57 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. je zníženie uspokojenia pohľadávok veriteľov dlžníka, čo predpokladá také zmenšenie hodnoty majetku dlžníka, že po účinnosti odporovaného právneho úkonu dlžníka sa zníži, ukráti uspokojenie pohľadávok veriteľov. K tomu...

viac
Kúpna zmluva s úpadcom
Pridané: 01.11.2021
|
Prečítate za 46 min.
|
Mgr. Veronika Bilkovičová, DiS

Právne úkony možno úspešne odporovať len vtedy, ak nimi došlo k ukráteniu pohľadávky, ktorú si veriteľ po vyhlásení konkurzu riadne prihlásil Odvolací súd považuje za potrebné zdôrazniť, že aj keby bola preukázaná pluralita veriteľov v čase účinnosti napádaných právnych úkonov, čo však v konaní nebolo preukázané, v prvom rade nebola splnená základná hmotnoprávna podmienka neúčinnosti napádaných právnych úkonov podľa § 57...

viac
Dodatok k pracovnej zmluve pred vyhlásením konkurzu
Pridané: 01.11.2021
|
Prečítate za 34 min.
|
Mgr. Veronika Bilkovičová, DiS

Ukracujúcemu právnemu úkonu možno úspešne odporovať len za splnenia zákonom stanovených podmienok, pričom predpokladom odporovateľnosti je objektívny ekonomický dôsledok vykonaných právnych úkonov Odporovať ukracujúcemu právnemu úkonu tak možno úspešne len za splnenia podmienok uvedených v § 60 zákona č. 7/2005 Z.z. vrátane, resp. súčasne za splnenia podmienky ukrátenia uspokojenia prihlásenej pohľadávky niektorého z veriteľov dlžníka - úpadcu podľa ust. § 57...

viac
Pozemky úpadcu
Pridané: 01.11.2021
|
Prečítate za 44 min.
|
Mgr. Veronika Bilkovičová, DiS

14CoKR/19/2018 Samotná skutočnosť preukázania úpadku automaticky neznamená ukrátenie podľa § 57 ods. 4 ZKR v zmysle konkrétneho ekonomického dopadu odporovaného právneho úkonu na majetok úpadcu Predpokladom každej odporovateľnosti, a teda aj v zmysle § 57 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. je zníženie uspokojenia pohľadávok veriteľov dlžníka, čo predpokladá také zmenšenie hodnoty majetku dlžníka, že po účinnosti odporovaného právneho úkonu dlžníka sa...

viac
Predaj vozidla pod trhovú cenu
Pridané: 03.04.2021
|
Prečítate za 23 min.
|
Mgr. Veronika Bilkovičová, DiS

Predaj vozidla pod trhovú cenu resp. v sume 1000€ pred podaním návrhu na konkurz   Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s., so sídlom Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36 865 265, správca konkurznej podstaty úpadcuFADEN-SK, s.r.o., so sídlom Zámocká 34, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 44 648821, zastúpeného IKRÉNYI &...

viac
<< 1 2

Ponúkame legálne likvidácie a konkurzy spoločností v súlade so všetkými zákonmi.

Neposkytujeme právne poradenstvo alebo právne služby a preto informácie nemajú charakter právneho poradenstva, teda nemôžu byť za také považované. V prípade realizácie právnych služieb sú realizované prostredníctvom advokátskej kancelárie a v prípade odborných vyjadrení v oblasti účtovníctva sú realizované daňovým poradcom. 

Nie sme plátcami DPH. Zmluvné a fakturačné údaje sú uvedené na stránke "kontakt"